Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Småhusägare kan söka bidrag för energieffektivisering hos Boverket

Litet gult hus med rött tak inklämt mellan två andra och större hus.

Från 3 juli 2023 kan småhusägare ansöka om bidrag för energieffektivisering hos Boverket om de har ett el- eller gasuppvärmt småhus. Målet med bidraget är att effektivisera användningen av energi för att minska sårbarheten för höga energipriser och samtidigt bidra till ökad försörjningstrygghet.

Du kan söka bidraget via Boverkets e-tjänst. Du kan få bidrag till materialkostnader för åtgärder för energieffektivisering i småhus för permanentboende där värmebehovet huvudsakligen försörjs med el eller med gas. Boverket kan ge stödet retroaktivt för material som beställts tidigast den 8 november 2022.

 

Du kan få bidrag till materialkostnader för konvertering från el och gas eller åtgärder som förbättrar klimatskalet. Du kan få tillbaka högst 50 % av de bidragsberättigade kostnaderna, sammantaget dock högst 60 000 kronor per småhus, fördelat på högst 30 000 kronor för en konvertering och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. Bidrag under 10 000 kronor betalas inte ut.

Kommunens klimatrådgivning

Om du behöver råd och tips kan du kontakta energi- och klimatrådgivare via telefon 0410 73 4137. Du kan även mejla dina frågor till energiradgivning@burlov.se

Senast uppdaterad: