Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-03-28

Socialstyrelsen uppmärksammar Minnesteamet

Socialstyrelsen på besök

Christer Neleryd (Socialstyrelsen), Alma Fager (Demenssjuksköterska), Mona Hirche (Verksamhetschef Hälsa och Omsorg), Sara Vestering (Socialnämndens ordförande, Inger Borgenberg (Socialnämnden).

Samverkan med Arlövs vårdcentral uppmärksammas

Socialstyrelsen besökte Burlövs kommun för att ta del av arbetet med det gränsöverskridande Minnesteamet som är ett samarbete mellan Burlövs kommun och Arlövs vårdcentral kring personer med demenssjukdom. Minnesteamet arbetar för att personer med demenssjukdom och deras anhöriga tidigt ska få kontakt med vårdcentral och kommun för att på så sätt erbjudas stöd och hjälp i rätt tid under sjukdomsförloppet.

 

Socialstyrelsen arbetar för närvarande med en rapport som ska presenteras till regeringen i juni i år. Den beskriver dels vilka insatser som ska erbjudas en person med demenssjukdom genom hela sjukdomsförloppet, men även samverkansformer och organisation för att detta ska bli verklighet i praktiken.

 

I sitt arbete med rapporten har Socialstyrelsen uppmärksammat Burlövs kommuns samarbete med Arlövs vårdcentral och vårt exempel kommer vara med i rapporten till regeringen som ett förslag och inspiration till andra kommuner i Sverige.

Senast uppdaterad:
2019-03-29