Burlövs kommun

Publiceringsdatum: 2019-07-09

Sommar och det växer så det knakar

Klippa häcken

I sommar har vi hittills fått sol och värme varvat med en del regnskurar, vilket är underbart för allt som växer. Träd och buskar skjuter långa skott, ibland lite väl långa skott utanför fastighetsägarens gräns.

Är din häck en trafikfara?

Vet du med dig att träd, häckar och buskar på din tomt växer ut över trottaren och eventuellt tvingar trafikanter ut i vägbanan, så ser vi gärna att du gör något åt det. Passa på att klippa ner växtligheten nu under sommaren.

Det är också viktigt att häckar hålls nere för fri sikt för trafikanter, inte minst i korsningar. En dåligt underhållen häck kan bli orsak till kollisioner mellan bilar, cyklister och gående.


I kommunen pågår dessutom ofta olika arbeten i bostadsområden. Då behöver växtlighet vara väl underhållen för att entreprenörer ska kunna arbeta effektivt. Ett exempel är vid sopning och halkbekämpning.

Folder för vägledning

Kommunen har en fin folder som ger vägledning om hur du ska sköta om träd och buskar som växer utanför din gräns.

Senast uppdaterad:
2019-07-29