Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Stor ökning av solceller i Burlöv

friliggande villa med solceller på taket

Solceller fortsätter att öka i Burlöv precis som i andra skånska kommuner. Under 2020 sattes 41 nya solcellsanläggningar upp i Burlövs kommun. Den installerade effekten ökade med 1000 kilowatt (kW).

Det totala antal anläggningar i kommunen uppgick till 93 vid slutet av 2020 jämfört med endast 10 år 2016. Den totala installerade effekten blev 1960 kW vid slutet av 2020 jämfört med 190 kW år 2016. När det kommer till storleken på de installerade solcellanläggningarna är de flesta under 20 kW, (84 %), vilket är den vanligaste storleken för villor.

Mer soleffekt per invånare i Burlöv

När det kommer till soleffekt per invånare ser man en väldigt spännande utveckling i Burlöv, 101 watt (W) per person vid slutet av 2020 jämfört med 11 watt (W) år 2016. Genomsnittet för landet är 105 watt (W) per person.

Kostnadsfri rådgivning

Har du frågor kring solceller eller energirådgivning, kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare Meaza Yohannes på energiradgivning@burlov.se eller 0410-73 4137. Rådgivningen är kostnadsfri.

Senast uppdaterad: