Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Tillväxtprojekt bidrar när Burlövsföretag växer

gråa figurer på två röda och en grön stege som alla har en pilspets längst upp

Två Burlövsföretag som är inne i en expansiv fas är B.N.T Scandinavia och Frontpac. Bägge deltar också i kommunens satsning Tillväxtresan, för att skapa en inkluderande och hållbar tillväxt med utgångspunkt i mångfald och innovation. Här kan du läsa om vilken nytta de båda företagen har haft av projektet.

B.N.T Scandinavia har på sex år mer än fördubblat sin försäljning. Ett starkt fokus på sälj och investeringar i digitala verktyg har gett goda resultat. I takt med den ökade försäljningen har också kraven på de interna processerna inom organisationen ändrats. För att möta dessa pågår ett förändringsarbete kring värdegrund och ansvarsfördelning i bolaget.

B.N.T Scandinavia arbetar för tillitsbaserad styrning

”Vi har gått från att ha varit ett mindre företag där medarbetarna kunde ringa till oss för att få svar och beslut. Nu behöver vi jobba på ett annat sätt och fördela ansvaret ut i organisationen”, säger Martin Wendt som är ägare och har startat företaget tillsammans med sin bror, Fredrik Wendt.


”Vi behöver personer som kan ta rätt beslut i det håll som företaget vill gå, och att jobba med värdegrunden är en del av det”, fortsätter Martin. Genom Burlövs kommuns ESF-finansierade projekt Tillväxtresan har förändringsledare Maria Tunberg följt B.N.T under snart tre år och hon berättar:

”B.N.T är inne i en imponerande expansion och ledningen har bland annat använt Tillväxtresan för att tillsammans med medarbetarna stärka företagets värdegrund.”

I samband med utvecklingen har en del arbetsuppgifter förändrats och det har varit viktigt att höja kunskapsnivån hos medarbetarna. Projektet har då också kunnat ge stöd och utbildningar för att kompetensutveckla medarbetare.

Värdefullt med kontakter till rätt tjänstepersoner

”Nu när rollerna förändras försöker vi vidareutbilda de medarbetare som vi har. För oss är personen det viktigaste, det man behöver kunna går ofta att lära sig,” berättar Martin som är positiv till projektet:

 

”Kommunen engagerar sig i företagen vilket är superpositivt, framförallt för ett väldigt lokalt baserat bolag med mycket kontakter med kommunen. Det är värdefullt att ha en ingång till rätt personer på kommunen.”

Frontpac vill stärka gemenskapen när två företag blir ett

Ett annat Burlövsföretag som också är med i projektet är FrontPac som ökade sin personalstyrka till 150 personer när bolaget i mars 2019 köpte konkurrenten Antpac, också dessa baserade i Burlöv.

”Vårt mål är att bli ännu starkare på marknaden och samtidigt ska vi fortsätta att leverera en god service till våra kunder. Då måste vi ha alla medarbetare med oss, vi arbetar tillsammans och då kan vi också nå våra mål.” säger Marijeta Ristic, Quality, Environment, Health och Safety Manager på FrontPac.

Hon berättar att de har arbetat aktivt med att involvera och introducera alla medarbetare i den nya, större, organisationen. ”De flesta gör liknande jobb och därför har vi fokuserat på att svetsa samman våra arbetsgrupper.”


FrontPacs ledning har satt tydligt fokus på behovet att skapa en fungerande struktur och kultur. Detta genom att ge tydliga instruktioner samt arbeta tillsammans så att alla medarbetare kan ta sitt ansvar i att utveckla företaget och hitta smarta lösningar.


Det har gett goda resultat och organisationen är idag sammansvetsad och välfungerande i alla led, menar Marijeta. Hon är också positiv till kommunens satsning:

 

”Vi har kunnat dra nytta av projektet då vår medverkan har gett oss nyttiga verktyg och inspiration. Aktiviteterna har skapat engagemang hos våra medarbetare och de har en känsla av att de kan bidra. Projektet har också utgjort en plattform för erfarenhetsutbyte för oss företagsledare i kommunen.”

Tillväxtresan för innovation och mångfald

Projektet Tillväxtresan – genom innovation och mångfald pågår till maj i år och är en av många satsningar som görs i Burlöv för att skapa ett gott företagsklimat.

Senast uppdaterad: