Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Tillväxtresan hjälper företag marknadsföra sig i sociala medier

tecknade bubblor i olika färger med symboler för sociala medier i

Sociala medier är ett effektivt sätt för företag att marknadsföra sig. Genom Burlövs kommuns projekt Tillväxtresan - genom innovation & mångfaldhar företag, genom workshops och föredrag, fått inspiration och verktyg för att stärka sitt arbete med olika sociala medier.

Under hösten 2019 har projektet fokuserat på just digitalisering och marknadsföring via digitala verktyg. Projektets deltagande företag har därför fått möjlighet att ta del av workshops och föredrag för att stärka sin kompetens inom området, inkluderat sociala medier som ett marknadsföringsverktyg.

Fler läsare genom sociala medier

Lokaltidningen Burlövs Nyheterär ett av projektets deltagande företag och har genom Tillväxtresan fått stärkt kompetens både inom marknadsföring och digital kommunikation. Tommy Paremo som är redaktör och ansvarig utgivare för Burlövs Nyheter, berättar att tack vare tidningens Facebook-sida har antalet läsare ökat markant. Idag har tidningen mellan 9 000 och 11 000 läsare varje vecka och antalet fortsätter att öka succesivt.
– Genom att Burlövs Nyheter finns tillgänglig på Facebook breddas målgruppen och når ut till fler läsare, vilket märks tydligt på läsarstatistiken, berättar Tommy.

Foodtruck möter kunderna på Facebook

Casseroll Food truckär ett annat företag som aktivt deltar i projektet Tillväxtresan och som använder sig av sociala medier för marknadsföring. Kjell Petersson som ensam driver företaget berättar att Facebook används som företagets primära kommunikationskanal.
– Eftersom Casseroll Food truck förflyttas från dag till dag är Facebook ett effektivt sätt att nå ut till mina kunder var och när jag kommer befinna mig på en viss plats, berättar Kjell Petersson vd Casseroll Food truck.


För att nå till så många potentiella kunder som möjligt och för att nå en något yngre målgrupp har Casseroll Food truck även ett Instagram-konto. ”Tack vare mitt deltagande i Tillväxtresan har jag fått ta del av många intressanta föredrag och workshops inom ämnet. Jag har även fått möjlighet att bolla idéer, vilket har gett mig bredare infallsvinklar” berättar Kjell.

Arbetsförmedlare tar steget in i sociala kanalerna

Branteviksgruppenhar idag koncept som utgår från helheten i ett hållbart arbetsliv och därför är målgruppen stor. Branteviksgruppen vänder sig till arbetssökande och företagare som söker arbetskraft inom både den privata och offentliga sektornoch agerar som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen och kommuner inom arbetsmarknadsfrågor. Företaget har tidigare inte arbetat aktivt med sociala medier och marknadsföring, men nu har de tagit fram en ny handlings- och processplan där bland annat en markandsföringsplan ingår.


– Genom vårt deltagande i Tillväxtresan har vi fått hjälp att hitta rätt pusselbitar och värdefulla kontakter för vårt vidare arbete med sociala medier och marknadsföring, berättar Owe Håkansson på Branteviksgruppen.

Senast uppdaterad: