Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Trafikplats Alnarp stängs av i maj och tågstopp i augusti

motorvägsbro över en järnväg fotograferad ovanifrån

Trafikverket bygger om trafikplats Alnarp norr om Malmö. E6/E20 stängs därför av 13–30 maj och trafiken leds om på andra vägar. I slutet av augusti blir det ytterligare en stor trafikstörning på grund av ett planerat tågstopp mellan Malmö (Hjärup) och Lund. Inför avstängningarna passade vi på att ställa några frågor till Trafikverket.

Hur kan ni stänga E6 mitt i en pandemi? Finns det inte en risk att fler reser med tåg och buss vilket kan öka smittspridningen?

Avstängningen av E6 är planerad och samordnad med andra stora väg- och järnvägsprojekt i både Sverige och övriga Europa sedan lång tid tillbaka. Att flytta fram avstängningen skulle medföra stora kostnader, påverka flera infrastrukturprojekt i Sverige och norra Europa och försena själva fyrspårsprojektet med flera år.


Skånetrafiken kommer att förstärka vissa tåglinjer och sätta in extra bussar under avstängningen för att undvika trängsel för de som behöver resa kollektivt. Precis som vanligt i den här pandemin är det viktigt att vi lyssnar på och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Varför inte stänga E6:an under sommaren då det är färre pendlare?

När vi stänger E6 måste vi vara säkra på att det inte är några planerade störningar i tågtrafiken och i övriga vägnätet eftersom ett alternativ under avstängningen är andra vägar eller andra färdsätt, till exempel tåget.


När vi planerat avstängningen har vi också tagit hänsyn till projektets tidplan och andra byggaktiviteterna i projektet. Vi vill genomföra brobygget och lanseringen av bron så tidigt som möjligt för att inte försena andra delar i projektet.


Vi hoppas att så många som möjligt ska kunna planera sitt resande, arbeta hemma om det går, och på så sätt minska antalet bilar på vägarna.

Sätter Skånetrafiken in extratåg vid avstängningen av E6/E20?

Skånetrafiken kommer att förstärka vissa tåglinjer under avstängningen, för att undvika trängsel för de som behöver resa kollektivt. På de ordinarie tåglinjerna finns god kapacitet och sedan december 2020 kör Pågatåg på Lommabanan vilket innebär förbättrade pendlarmöjligheter på sträckan Helsingborg-Malmö via Kävlinge, Furulund och Lomma.

Tågstopp 28 augusti till 6 september

Stoppet innebar att all tågtrafik norrifrån stannar och vänder i Lund, nästan all trafik från söder stannar vid Malmö C. Undantagen är Pågatåg från Ystad och Trelleborg som kommer att köra till Burlöv, Åkarp och Hjärup där de vänder. Ett annat undantag är en del godstrafik, något nattåg och de Pågatåg som körs på Lommabanan mellan Malmö och Kävlinge/Helsingborg. Skånetrafikens sätter in ersättningsbussar på sträckan Malmö-Lund och sträckan Hjärup-Lund.

Senast uppdaterad: