Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Tryggare och attraktivare miljö vid Lommavägen mellan järnvägsbron och Medborgarhuset

Tre personer framför Medborgarhus

Från vänster: Kommunalråd Lars Johnson (M), projektledare Johan Stein och kommunikationschef Elisabeth Marcusson.

Många arbeten utförs i anslutning till utbyggnaden av fyrspåret för att anpassa och förbättra miljöerna runtomkring de nya järnvägsspåren. Nu är det första av dessa kringarbeten färdiga. Kommunen har förbättrat miljön mellan järnvägsbron över Lommavägen och Medborgarhuset för att skapa en öppnare, tryggare och mer attraktiv plats.

Fler övergångställen och ny cykelväg

Målet har bland annat varit att uppnå en trygg och attraktiv miljö som underlättar för gående och cyklister att korsa Lommavägen i höjd med Medborgarhuset. Två nya övergångsställen länkar samman Medborgarhuset med Boklunden och Arlövs bibliotek. En ny gång- och cykelväg från Lommavägen leder upp till Kärleksgatan och underlättar kopplingen till Vårboskolan och Kvarngatan.

Grönska och träd

Gång- och cykelstråken kantas av planteringar med buskar, träd och perenner. Den historiska platsen vid dammen kommer att ramas in av säsongsplanteringar, i skrivande stund med granris. Kommunen har också byggt en trappa och ett gångstråk upp till dammen och Medborgarhuset från Lommavägen.

Besöksparkering

Besöksparkeringen flyttas från Kärleksgatan till Länsmansgatan. 14 parkeringsrutor, varav 2 är reserverade för handikapparkering, är anlagda bredvid entrén till Medborgarhuset.

 

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnson (M) kommenterar det färdiga resultatet:

– Nu känns det som en bygata här igen!

grönyta framför kommunhus
gång- och cykelväg utformad som en s-kurva
trappor framför kommunhus

Senast uppdaterad: