Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Utbildnings- och kulturförvaltningens chef, Mats Jönsson, nominerad till årets offentliga chef

Man i grå kostym och glasögon

Förvaltningschef Mats Jönsson

Som en av sju kandidater är Burlövs kommuns chef för utbildnings- och kulturförvaltningen, Mats Jönsson, nominerad till årets chef i offentlig verksamhet.

Ett ögonblick Mats, varför tror du att just du är en av sju nominerade till priset årets offentliga chef?

Jag vill börja med att säga att det finns otroligt många duktiga ledare i landet som skulle förtjäna priset. Genom mitt ledarskap försöker jag skapa framtidstro och stabilitet genom strukturerad utveckling, tillit, inkludering, mod att våga prova, glädje och att ge förutsättningar för balans mellan arbete och fritid för våra medarbetare. Som ledare är det, och har alltid varit, viktigt för mig att ta ett ansvar som sträcker sig lite längre. Att tänka både hela kommunen, regionalt och nationellt.

Vad gör du som ledare för att säkerställa ett gott ledarskap för medarbetarna och cheferna på din förvaltning?

Att bygga tillitsfulla relationer och en kultur med värme och öppenhet är avgörande. Hur jag är påverkar hur mina chefer och medarbetare i sin tur är. Att alltid försöka vara en förebild och inspirera andra är därför enormt viktigt för mig. Jag vill upplevas äkta och ärlig samt långsiktigt bygga tillitsfulla relationer som möjliggör delaktighet och inflytande på alla nivåer. Därför arbetar jag strategiskt med cheferna i utveckling av vår gemensamma ledning. Vi har systematiskt arbetat med både tillitsbaserat ledarskap och effektfullt ledarskap.

 

Att vara innovativa och välkomna nytänkande, att utmana det vi gör för att hitta nya vägar framåt har varit och är ett viktigt sätt att utveckla både medarbetare och organisationen. Vi har haft innovationsforum för att hitta nya idéer men också testa tankar. Jag är noga med att i olika sammanhang lyfta fram hur viktigt det är att våga prova men också att misslyckas, vilket ofta leder till positiv utveckling. Som exempel kan nämnas hur vi arbetar med VR i undervisningen från förskola till vuxenutbildning och lokalvårdarnas digitala städutrustning.

Vad tycker du mer är viktigt i ditt ledarskap?

När jag tar mig an ett uppdrag är det angeläget att fullfölja det och ta ansvar för de förändringar som blir mindre bra men också att glädjas åt det som blir bra. Jag försöker alltid lära nytt och utveckla mig själv för att bli en bättre ledare.

Balansen mellan arbete, fritidsintresse och familj är essentiellt. Det är därför viktigt för mig att bidra till att våra chefer och medarbetare hittar den balansen och att organisationen ger förutsättningar för att må bra, bidra till utveckling och god arbetsmiljö. Vi har nyligen erbjudit alla medarbetare en personlig rörelseanalys med fysioterapeut eller naprapat.

Senast uppdaterad: