Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Eldningsförbud i kommunen från den 21 maj

Kolgrill med öppna lågor och kött på grillgallret.

Grillar du ska du använda grill med stativ eller ben och grillen ska stå säkert, gärna på stenplattor eller grus, som på bilden.

Det är just nu väldigt torrt i skog och mark. Burlövs kommun har därför utfärdat eldningsförbud. Det betyder att du måste vara mycket försiktigt med allt som kan orsaka brand, såväl i naturen som i stadsmiljön.


Det är tillåtet att grilla. Om du grillar på egen tomt ska du göra det med en grill på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.

Texten i det formella beslutet 2024-05-21

 

Föreskrift om eldningsförbud i Burlövs kommun
Beslutskod: A.3.11


Burlövs kommun meddelar med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor följande.


I Burlövs kommun är det förbjudet att elda utomhus i skog och mark.
Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus. Med utomhus avses i denna föreskrift skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas vidare i terrängen.
Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) samt aktiviteter som innefattar användande av spritbrännare, gasolbrännare, pyroteknik eller så kallade heta arbeten i skog och mark. Förbudet gäller även iordningställda grillplatser.


Det är tillåtet att grilla med kol/briketter/gas på egen tomt med grill på ben eller stativ så att det inte finns risk för brandspridning. Grillen ska placeras på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material. Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden. Observera att engångsgrillar inte får användas.


Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av den myndighet som fattat beslut om denna föreskrift.


Denna föreskrift gäller från och med den 21 maj 2024 fram till beslut om föreskriftens
upphävande.


Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter
med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad om brandrisken. Eldningsförbudet gäller tills kommunen upphäver det. Du hittar informationen här på www.burlov.se Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: