Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

VA SYD inleder samråd om regional avloppsvattenrening

brygga över mörkblått vatten samt två pratbubblor och en droppe med karta över Skåne

VA SYD inleder nu samråd om hur ny infrastruktur kan ta hand om och rena vårt avloppsvatten för lång tid framöver. Från den 25 augusti får berörda och allmänheten möjlighet att lämna synpunkter.

Förslaget, med projektnamnet ”Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne” handlar om en utbyggnad för att möta växande städer och uppdatering med ny reningsteknik för att skydda våra hav, kanaler och åar från föroreningar.

Ett nytt större reningsverk: Nya Sjölunda

Samrådet omfattar en regional lösning, där flera kommuner kan ansluta: ett nytt större reningsverk i Malmö, Nya Sjölunda, med avloppstunnel från Lund respektive Malmö. Förslaget är ett resultat av flera års utredningar och vägval i nära samverkan med berörda kommuner. Detta har legat till grund för att dimensionera projektet utifrån behoven. Burlöv, Lomma, Lund, Malmö och Svedala har tagit inriktningsbeslut att fortsätta resan. Varje kommun tar slutgiltigt beslut om genomförande 2022.

Därför sker samrådet redan nu

Det brådskar med nya tillstånd till avloppsreningsverken (både för Källby i Lund och för Sjölunda i Malmö). Tillstånden börjar bli gamla och behöver förnyas, vilket kräver att reningsanläggningarna anpassas efter växande städer och lagkrav på bättre rening. Tillståndsprocessen tar lång tid, och för att vara redo att snabbt kunna gå vidare med en tillståndsansökan för en regional anläggning genomförs samrådet innan kommunerna tagit det sista beslutet.

Ta del av projektet i samrådet

Den 24 juni inleddes officiellt samrådet när VA SYD lämnade in samrådsunderlaget till Länsstyrelsen. Samrådet är din möjlighet att ta del av projektet, hur det påverkar dig, samhället och vår vattenmiljö. Det är också din möjlighet att påverka, ge synpunkter och berätta för oss hur du berörs.

Senast uppdaterad: