Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Vi bygger framtidens Burlöv, del 2: Mellan Hantverkaregatan och Burlöv Center

Skissbild över kv Mötesplatsen mellan kv Hanna och Burlöv Center

Riksbyggens visionsbild över kv Mötesplatsen

I en serie artiklar kommer vi att skriva om hur framtidsplanerna ser ut för kommunen. I del 2 är fokus på området mellan Hantverkaregatan och Burlöv Center.

Om några år planeras tre bostadskvarter stå färdiga för inflyttning på det som idag är parkeringsplats utanför Burlövs Centers västra ingång. Om ytterligare några år byggs ännu fler bostäder på köpcentrets parkeringsplats, fast längre norrut – mot Burlövsbadet. Med blandade upplåtelseformer, både hyreslägenheter och bostadsrätter, kommer det finnas något för de flesta. Med nära till tåg och buss, skolor, service och köpcenter finns alla förutsättningar till ett modernt och gott liv.

Tre bostadskvarter växer fram runt Hanna-torget

Mellan kvarteret Hanna (precis vid Burlövs station) som byggs just nu och Burlöv Center pågår planeringen för att bygga tre kvarter. Samtliga kvarter angränsar till Hannatorget, ett marknadstorg med butikslokaler i markplan på de sidor av kvarteren som vetter mot torget.
– Burlöv Center äger lokalerna till butikerna i alla tre kvarter vilket ger förutsättningar för en helhetslösning med enhetligt intryck, säger kommunens stadsarkitekt Joel Tufvesson som är nöjd med lösningen.

Riksbyggen bygger lägenheter inom Bonum-konceptet

Närmast kvarter Hanna och Burlövs station planerar Riksbyggen sätta spaden i marken fjärde kvartalet 2024 för att bygga 75–80 bostadsrätter i kvarter Mötesplatsen. Lägenheterna kommer att byggas inom ramen för deras koncept för seniorboende, Bonum, vilket innebär att minst en person i hushållet måste ha fyllt 55 år. Tidigare har Riksbyggen även byggt seniorbostäder i Åkarp. Utöver Bonum planerar de även att erbjuda bostäder som känns attraktiva för yngre personer. Riksbyggen räknar med att inflyttning kan ske under 2026.

Burlöv Centers ägare bygger både bostads- och hyresrätter

Burlöv Centers ägare, Trianon, har anlitat en byggherre för det större bostadskvarteret, som kommer att ligga längre uppför Hantverkaregatan mot Burlövsbadet till. Trianon planerar för ett hundratal lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter.

Burlövs bostäder planerar för lägenheter

Kommunens bostadsbolag Burlövs bostäder planerar bygga bostäder i ett tredje kvarter, som kommer att ligga längs med Burlöv Centers fasad. Bakom det här kvarteret kommer det även byggas ett parkeringshus i flera våningar, med möjlighet att bygga radhus längst upp. I skrivande stund är det inte helt klart vem som blir byggherre.

skissbild över området mellan Burlövs station och Burlöv Center

Artikelserie: Vi bygger framtidens Burlöv

Artiklarna publiceras i Burlövstidningen, och följer tidningens utgivningsschema. Första artikeln publicerades 27 oktober 2022 (årets sista tidning), och resterande fyra artiklar i 2023 års Burlövstidningar.

  1. Hantverkaregatan från stationen mot badet
  2. Mellan Hantverkaregatan och Burlöv Center
  3. Marken vid gamla Burlövsbadet
  4. Åkarp: området vid Lervägen, Murvägen och Bruksvägen samt utvecklingen kring stationen
  5. Sockerbruket i Arlöv

Senast uppdaterad: