Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Vi bygger framtidens Burlöv, del 3: Marken vid gamla Burlövsbadet

Gata kantad av gröna träd och fasader på flerfamiljshus.

Visionär skissbild av Kronetorpsvägen sett från Lundavägen ner mot Burlövsbadet.

I en serie artiklar kommer vi skriva om hur framtidsplanerna ser ut för kommunen. I del 3 är fokus på marken där Burlövsbadet låg tidigare.

Vid området där gamla Burlövsbadet låg, mellan järnvägen och Lundavägen, planerar kommunen för blandad stadsbebyggelse i form av flerbostadshus med cirka 500 bostäder, parkeringshus samt eventuella specialbostäder och lokaler för kommunens verksamheter. I planeringen av området har kommunen fört dialog med, och tagit hänsyn till, livsmedelskedjan Lidls och köpcentret Burlöv Centers planering av sina respektive fastigheter.

Ny sträckning för busslinjer

Busslinjen 130 från Lund svänger in till badhuset från Lundavägen bakom Lidl, på en ny gata som kommer att sträcka sig ner till Burlövsbadet. Efter att bussen stannat vid badet kommer den fortsätta ner på Hantverkaregatan till hållplatsen vid Burlövs station, innan den kör tillbaka till Lundavägen längs med Vånggatan. 172:an från Staffanstorp kommer att vika av vid Kronetorpsvägen ner mot Burlövs station, och sedan längs med Vånggatan upp mot Lundavägen och vidare mot Sockerbitstorget.

Nedgrävda elledningar frigör plats

E.ON har påbörjat arbetet med att söka tillstånd för att elledningarna från Sege upp till Lomma ska kunna dels grävas ner och dels fördubbla kapaciteten. Transformatorstationen Tågarp, väster om Burlövsbadet, kommer sannolikt att flyttas vilket i så fall frigör marken till annat. I skrivande stund är det inte klart till vad.

Rivningen av gamla badet

Rivningen av gamla Burlövsbadet pågår  för fullt och beräknas vara helt klart under maj 2023. 

Artikelserie: Vi bygger framtidens Burlöv

Artiklarna publiceras i Burlövstidningen, och följer tidningens utgivningsschema. Första artikeln publicerades 27 oktober 2022 (årets sista tidning), och resterande fyra artiklar i 2023 års Burlövstidningar.

  1. Hantverkaregatan från stationen mot badet
  2. Mellan Hantverkaregatan och Burlöv Center
  3. Marken vid gamla Burlövsbadet
  4. Åkarp: området vid Lervägen, Murvägen och Bruksvägen samt utvecklingen kring stationen
  5. Sockerbruket i Arlöv

Senast uppdaterad: