Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Vi bygger framtidens Burlöv del 5: Sockerbruksområdet

Industribyggnad i gult tegel mot blå himmel.

Sockerbruket i Arlöv har stor historisk och kulturell betydelse. Utöver att ha varit en plats för sockerproduktion har det också spelat en viktig roll i samhällets utveckling sedan 1870-talet. Under 2023 har sockerproduktionen flyttat. Nu är kommunens målsättning att sockerbruksområdet fortsätter vara en viktig del av ortens utveckling.

– Vi vill ta vara på det industri- och kulturhistoriska värdet så att vi i framtiden ska kunna promenera i området och se att här har en stor, betydelsefull industri funnits – viktig både för kommunen som arbetsgivare men också en verksamhet som varit, och är, betydelsefull för hela Sverige, säger planarkitekt Erik Karlsson.

Olika förutsättningar i området

I vissa delar av området är det nära till järnvägen vilket skapar olika förutsättningar beroende på vilken del vi ska planera för, fortsätter Erik. Det går till exempel inte att bo precis bredvid järnvägsspåren. Då gäller det att fylla de byggnaderna med verksamheter som fungerar i sammanhanget. Samtidigt får sådana verksamheter inte störa byggnaderna i närheten, som vi vill ska vara bostäder.

Inkludera bruket med övriga Arlöv

Kommunens ambition är att området ska vara tillgängligt. Området har ju varit stängt för allmänheten när sockerbruket var i drift. En annan fråga är om du ska kunna se området om du befinner dig en bit därifrån. Som det är nu hänger bruket inte ihop med resten av Arlöv, just eftersom det tidigare varit inhägnat, menar Erik.

Utanför Sockerbruket

Kommunens ambition är att Sockerbruksparken, den som idag omgärdas av staket, ska bli mer tillgänglig. Parken är också en del av den kultur- och industrihistoriska berättelsen. Kalinadammen i närheten har kommit till för att agera kylvatten i framställningsprocessen för sockret. Det är kommunens ambition att även lyfta fram dammen i det framtida arbetet för området.

– Vi ser också möjligheter att bygga bostäder på området mellan Sockerbruket och Lommavägen, avslutar Erik.

Fakta: Planprogram för Sockerbruksområdet

Den nya bebyggelsen inom planområdet föreslås vara placerad norr, öster och söder om de befintliga byggnaderna som innehåller sammanlagt cirka 50 000 kvadratmeter. Vi undersöker också möjligheten att bygga bostäder i dessa byggnader. Enligt förslaget i planprogrammet kan det byggas cirka 650 bostäder i hela området samt en förskola och två mobilitetshus.

Artikelserie: Vi bygger framtidens Burlöv

Artiklarna publiceras i Burlövstidningen, och följer tidningens utgivningsschema. Första artikeln publicerades 27 oktober 2022 (årets sista tidning), och resterande fyra artiklar i 2023 års Burlövstidningar.

  1. Hantverkaregatan från stationen mot badet
  2. Mellan Hantverkaregatan och Burlöv Center
  3. Marken vid gamla Burlövsbadet
  4. Åkarp: området vid Lervägen, Murvägen och Bruksvägen samt utvecklingen kring stationen
  5. Sockerbruket i Arlöv

Senast uppdaterad: