Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

VR-satsning i Burlövs skolor och förskolor nominerad till nationellt innovationspris

Burlövs skolor och förskolor är bland de främsta i landet att arbeta med digitala verktyg i undervisningen. Som en av sex kandidater i Sverige har därför kommunens arbete med VR i undervisningen blivit nominerat till det prestigefyllda priset Guldtrappan.

I Burlöv driver vi skolutvecklingen framåt, säger förvaltningschef Mats Jönsson. De senaste åren har vi legat i framkant när det gäller att undersöka digitala verktyg som iPads, skolroboten AV1 och kameran för att skapa mening och lärande.

Att undersöka VR-glasögon är därför helt naturligt för oss, fortsätter kvalitets- och utvecklingschef Sandra Tauberman. Från starten 2019, där vi var ett 30-tal lärare som var VR-piloter, har vi idag ett omfattande arbete med digitala lärmiljöer där VR är ett inslag i förskola, grundskola och gymnasium.

Goda resultat på elevernas språkutveckling

Rektor Susanne Kristensen menar att man ser tydliga effekter och goda resultat på elevernas språkutveckling, exempelvis begreppsförståelse och ordkunskap. Lärarens ledning och att verktygen används med systematik är avgörande för de goda resultaten.

– Att se barnens engagemang när de arbetar med VR som verktyg i undervisningen är helt enkelt magiskt, avslutar förvaltningschef Mats Jönsson.

elev i skolan tittar in i VR-glasögon med öppen mun

Fakta Guldtrappan

Guldtrappan är en kvalitetsutmärkelse för kommuner och skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital samtid. Syftet är att uppmärksamma de som arbetar långsiktigt och strategiskt för kunskapsutveckling, samarbete och personlig utveckling med hjälp av digitalisering. Ett viktigt mål med utmärkelsen är också att sprida exempel runt om i landet, att lära av varandra och dela med sig av utmaningar och möjligheter. Guldtrappan delades ut första gången år 2015 och utdelas årligen.

Delas ut av stiftelse

Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är:

  • Skolverket
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Sveriges Kommuner och Regioner
  • Sveriges skolledarförbund
  • Skolchefsföreningen
  • Friskolornas riksförbund
  • Gothia Kompetens
  • NE
  • Stiftelsen DIU

Senast uppdaterad: