Burlövs kommun
www.burlov.se

Avgifter hemvård, hemsjukvård, mm

I kommunen erbjuder vi en rad tjänster som rör hemvård, hemsjukvård och särskilt boende. Avgifterna för tjänsterna är olika stora beroende på vilken typ av tjänst det är och hur stor vår insats är. I dokumentet under "Vill du läsa mer" kan du se avgifterna för varje tjänst.

Avgiftstak (maxtaxa)

Sveriges riksdag har beslutat att det ska finnas ett avgiftstak – så kallad maxtaxa – för vad du ska betala. Det innebär att du betalar aldrig mer än en viss summa oavsett hur många vårdtjänster du har rätt att få. För 2022 är den summan 2 170 kronor per månad. Beloppet är lika över hela Sverige. Hyra för bostad och dina matkostnader ingår inte i detta belopp.


När du ansökt om och fått en eller flera tjänster får du med posten en individuell uppgift på hur mycket du ska betala. Summans storlek är beroende av vilka inkomster och utgifter du har. Men den blir alltså aldrig högre än 2 170 kr per månad.

Förbehållsbelopp

För att räkna ut din summa använder vi oss av det så kallade förbehållsbeloppet, som är en norm, ett schablonbelopp, för "normala levnadsomkostnader". Det är enbart till för att på ett rättvist sätt räkna ut din avgift och för att skydda den som har låga inkomster från att betala mer än vad den förmår. Förbehållsbeloppet, och därmed också maxtaxan, ändras från år till år för att följa samhällets prisutveckling.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg