Burlövs kommun
www.burlov.se

Besöksrutiner från 1 oktober 2020

Två glada kvinnor

Följande riktar sig till dig som bor på eller vill besöka en anhörig på särskilt boende, (äldreboende). Här beskriver vi de rutiner vi kommer att tillämpa efter den 1 oktober för att minska smittrisken på våra boenden.

Besöksförbud är hävt - besök är tillåtna

Sveriges regering har från den 1 oktober 2020 hävt det nationella besöksförbudet på särskilda boenden (äldreboenden). Då det inte längre råder generellt besöksförbud är det verksamheternas ansvar att se till att besök kan ske på ett säkert sätt som inte äventyrar de äldres hälsa.

Riktlinjer för boenden i Burlövs kommun

Socialförvaltningen har tagit fram följande riktlinjer för att besök ska ske på ett säkert sätt:

Inför besöket

 • Du som besökare ska inte själv ha några förkylningssymtom vid besöket
 • Du ska inte ha någon i ditt hushåll med konstaterad Covid-19-smitta
 • Du behöver boka tid för besöket. Kontakta boendet och boka tid minst ett dygn i förväg
 • Max 2 besökare/besök (undantag är barn under 12 år). Om ni önskar vara fler än två besökare behöver du prata med enhetschefen på boendet om det

Under besöket

 • Personal kommer att möta upp dig vid entrén. De kommer att tillhandahålla handsprit som vi ber dig använda innan de sen följer dig till din närståendes lägenhet
 • Du får enbart besöka din närståendes lägenhet, inte de gemensamma utrymmena på boendet
 • När besöket ska avslutas meddelar du personalen genom att använda trygghetslarmet
 • Innan du ska passerar genom boendet behöver händerna åter rengöras med handsprit

Övrig att tänka på

 • Tänk på att hålla avstånd till både brukare och personal
 • Ingen servering erbjuds från boendet under besöket
 • Besök vid plexiglas kan fortfarande genomföras enligt tidigare rutin
 • Om möjlighet finns är utomhusbesök alltid att föredra ur smittrisksynpunkt

Välkommen!

Det är viktigt att vi alla tillsammans tänker på och respekterar de framtagna riktlinjerna för att minska risk för smitta för såväl boende, anhöriga som vår personal. Vi hoppas att besöken ska kunna genomföras i god och trevliga anda och i samförstånd.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg