Burlövs kommun
www.burlov.se

Överklaga beslut till Förvaltningsrätten

Beslutsklubba över text om juridik

Om du anser att Socialnämndens beslut (socialnämnd, socialt utskott, delegats beslut) är felaktigt, kan beslutet överklagas hos Förvaltningsrätten.

I skrivelsen anges följande:

  • Namn, personnummer, postadress samt telefonnummer
  • Vilket beslut som överklagas
  • Vilken ändring som önskas
  • Vilka skäl som finns för ändring av beslutet
  • Bifoga handlingar som stödjer uppfattningen


Skrivelsen skall vara undertecknad av personen som överklagar eller ombud. Om
ombud har undertecknat, skall fullmakt sändas med.


Skrivelsen och eventuell fullmakt skickas eller lämnas till:


Socialnämnden
Box 53
232 21 Arlöv


Överklagandet måste vara Socialnämnden tillhanda inom tre veckor räknat från den
dag beslutet då du fick del av beslutet. Om Socialnämnden inte ändrar beslutet på det sätt som begärts i överklagandet, överlämnas ärendet till Förvaltningsrätten i Malmö.


Ytterligare upplysningar kan fås hos Socialförvaltningen som du når via Medborgarsercvice.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg