Burlövs kommun
www.burlov.se

Överklaga beslut till Förvaltningsrätten

Beslutsklubba över text om juridik

Om du anser att ett beslut som har fattats på ett felaktigt sätt av en nämnd, ett utskott eller tjänsteperson i kommunen, kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

Din överklagan ska vara skriftlig och där ska du ange varför du vill överklaga beslutet.

Överklagandet måste vara kommunen tillhanda inom tre veckor räknat från den
dag då du fick del av beslutet. Om kommunen inte ändrar beslutet på det sätt som du begär i överklagandet, överlämnas ärendet till Förvaltningsrätten i Malmö.

 

I skrivelsen måste följande uppgifter finnas med för att vi och Förvaltningsrätten ska kunna hantera ärendet vidare.

  • Namn, personnummer och postadress
  • E-postadress och telefonnummer, eftersom det underlättar hanteringen
  • Vilket beslut som överklagas
  • Vilken ändring som önskas
  • Vilka skäl som finns för ändring av beslutet
  • Bifoga handlingar som stödjer uppfattningen

 

Du skickar in din överklagan till kommunen och anger vilken nämnd som ansvarar för beslutet. I Burlöv finns följande nämnder:

  • Kommunstyrelsen
  • Miljö- och byggnämnden
  • Socialnämnden
  • Utbildnings- och kulturnämnden

 

Skrivelsen ska vara undertecknad av personen som överklagar eller ombud. Om
ombud har undertecknat, ska fullmakt sändas med.

Postadress

Burlövs kommun

Ange vilken nämnd det gäller, se ovan

Box 53

232 21 Arlöv

Lämna in din överklagan i Medborgarhuset

Du kan också lämna din överklagan i Medborgarhuset.

 

Ytterligare upplysningar kan du få hos respektive nämnd, som du når via Medborgarservice.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik