Burlövs kommun

Ungt entreprenörskap

ett par fötter med orange sneakers som går uppför en trappa av metall

Burlövs kommun vill satsa på framtidens arbetskraft i Burlöv och bidra till det lokala näringslivet genom att aktivt verka för en bra kompetensförsörjning. Med denna pilotsatsning vill vi fortsätta utveckla vår verksamhet kring entreprenöriellt förhållningssätt kopplat till Ungt Entreprenörskap i Burlöv. Vi har under flera år genomfört sommarentreprenörskurser för unga med gott resultat.

Samverkan för unga entreprenörer

Vår ambition är att kunna erbjuda fler verktyg för vår målgrupp unga 15-29 år som kan visa på möjligheter framåt för individen. Vår grundsyn är alltid att möta individen på dess villkor och utifrån nuläget finna en väg framåt. Våra företag har behov av många kompetenser framöver och kommunen vill genom samverkan visa på flera vägar framåt. Vi ser det är av yttersta vikt att lyfta fram våra ungas potential och bidra på det sätt vi kan.


Vi kommer under 2020-2021 jobba med olika insatser som inspirationsföredrag, självledarskap, workshops, studiebesök, utvecklande individuella samtal, mentorskapsprogram och train-the-trainer.


Projektet har flera olika målgrupper, så det blir både personal från kommunen, deltagare från verksamheten Peak och företag som kommer ta del av projektet.


Vår målsättning med Ungt Entreprenörskap

  • Skapa förutsättningar för förflyttning av ungas attityder, förmågor och förhållningssätt till entreprenörskap och bidra till framtida kompetensförsörjning för våra företag
  • Sprida möjligheten att entreprenörskap är en väg framåt mot sysselsättning
  • Vi vill fortsatt motverka ungas utanförskap, öka deras sociala delaktighet och förmåga att forma sina egna liv genom att höja grundnivå för vår målgrupp kring entreprenöriellt lärande
  • Stärka och vidareutveckla nätverken mellan unga och näringslivet i Burlöv

I samarbete med Hvilans folkhögskola

Denna satsning sker genom samverkan med enheten för arbete och försörjning samt näringsliv inom Burlövs kommun och Folkhögskolan Hvilan. Vi arbetar alla med samma målgrupp, men har olika roller och ingångsvärde. Vårt gemensamma mål är att unga ska finna en väg framåt och kunna bistå våra företag med rätt kompetens.


Vi samarbetar även med Region Skåne och Forza of Sweden. 

Kontakta oss

Kontaktpersoner Ungt entreprenörskap

Krister Persson, Näringslivssamordnare, krister.persson@burlov.se

Violeta Costa Frete, Enhetschef bitr. Arbete och Försörjning, violeta.costafrete@burlov.se

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg