Burlövs kommun

Intervju med framtidens arbetskraft & projektet Ungt entreprenörskap i Burlövs kommun

Burlövs kommun vill satsa på framtidens arbetskraft och bidra till det lokala näringslivet genom att aktivt verka för en bra kompetensförsörjning. Kommunen har gjort en pilotsatsning 2020 och vill fortsätta utveckla verksamheten kring entreprenöriellt förhållningssätt kopplat till Ungt Entreprenörskap i Burlöv.

Möter projektansvariga bakom initiativet 

Under hösten besökte jag en av träffarna för Ungt entreprenörskap och fick möjligheten att tala med näringslivsamordnaren Anna Nilsson som står bakom initiativet tillsammans med Violeta Costa Frete från Arbete och försörjning.


- Vi har under flera år genomfört sommarentreprenörskurser för unga med gott resultat och nu vill vi växla upp och erbjuda ännu fler aktiviteter och insatser kopplat till ökad kunskap kring entreprenörskap och framtidstro, säger Anna Nilsson näringslivssamordnare.


-Projektet har varit mycket lyckat och nu är det dags att ta nästa steg, nämligen att utveckla ungt entreprenörskap i kommunen. Kraftsamla för att skapa en plattform för unga entreprenörer och nya framgångssagor, säger Violeta Costa Freté, ansvarig för arbetsmarknadsinsatser för unga i kommunen


Träffar ung deltagare som är på jakt efter nästa möjlighet

Vi träffas i Rotarys lokaler på Burlöv center, där Ungt entreprenörskap lånat lokal och jag får möjligheten att träffa Nova som är en driftig 21 åring i kommunen. Nova berättar att hon varit i kontakt med Peak till och från under två år och har nu börjat gå på träffarna för Ungt entreprenörskap. Nova vill komma i kontakt med arbetsmarknaden och hon har fått lära sig mycket om företagande och insikter som hjälpt henne.


Ungt entreprenörskap handlar både om att visa på att entreprenörskap som en möjlig väg att välja, ett entreprenöriellt tankesätt, men också information om företagande och inspiration.


Nova berättar att hon tyckte det kan vara jobbigt att ringa arbetsgivare där hon sökt jobb, men genom samtal med inspirationsföreläsaren Hanna har hon insett att det kan gå bra även om det tar emot och ringa. Efter förra träffen med Ungt entreprenörskap testade Nova att ringa ett par arbetsgivare där hon sökt jobb och det kändes som en vinst i sig.


- Just do it, säger Nova.


Nova fortsätter med att berätta det är vanligt att känna sig orolig inför nya möten med företagsledare som har flera års mer kunskap, och trots det så har hon fått hjälp med att bryta detta mönster och faktiskt våga ta dessa lite jobbigare samtalen.


Jag avslutar mötet med att fråga om hon vet inom vilket område hon vill vara verksam inom?


- Jag vill arbeta med människor, kommunikation och med problemlösning, säger Nova.


Nova avslutar med att berätta att det är bra att veta vad det finns för olika möjligheter inför framtidens yrkesval. I vissa delar av livet är man kanske inte redo för företagande, men kanske senare. Man måste våga testa, ta möjligheten.


Intervju av Anna Stening Frost (2020).

Kontakta oss

Kontaktpersoner Ungt entreprenörskap

Krister Persson, Näringslivssamordnare, krister.persson@burlov.se

Violeta Costa Frete, Enhetschef bitr. Arbete och Försörjning, violeta.costafrete@burlov.se

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg