Burlövs kommun

Vill du bli redo att ta Steget?

knutna händer från fem personer möts i en gest som signalerar samarbete

Arbetsmarknadsprojektet Steget erbjuder personer med psykisk ohälsa ett individuellt stöd på vägen mot arbete, utbildning eller annan arbetsinriktad sysselsättning. Projektet syftar även till att öka kontakterna med privata och offentliga arbetsgivare samt att verka för ökad samverkan mellan myndigheter, vård, invånare och Burlövs kommun.

Projektet vänder sig till dig:

  • Med pyskisk ohälsa som vill vidare mot t.ex arbete eller studier
  • Som har beroendeproblematik men är redo att delta i ett arbetsmarknadsprojekt
  • Som är redo att med stöd, arbeta för att öka möjligheten till självförsörjning, bryta utanförskap samt förbättra hälsa och livskvalitet.


För att delta i projektet ska du vara i åldern 15-64 år och folkbokförd i Burlövs kommun.

Det här kan vi erbjuda

I vårt gemensamma arbete har du kontakt med en arbetsmarknadssekreterare under hela inskrivningsperioden. Vi lägger tillsammans upp en plan och pratar om dina resurser, förmågor, intressen och hur vägen till din egen försörjning kan se ut.


Du får stöd hela vägen. Det kan vara att ta kontakter med arbetsgivare, myndigheter, vården, stöd ute på en arbetsplats eller att slutföra en utbildning. Tillsammans ska vi uppnå mål som till exempel att bryta isolering, förbättra din hälsa och att öka dina möjligheter till egen försörjning.


Vilka är vi på Steget?

Vi som arbetar på Steget har alla erfarenhet av att stötta personer med psykisk ohälsa ut mot arbete eller studier. Här finns arbetsmarknadssekreterare, socialsekreterare, boendestödjare, biståndshandläggare, en arbetsterapeut och handledare från Träffpunkten. Vi har också kontakt med studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.


Steget samarbetar även med en referensgrupp, där brukare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa är en viktig samverkanspart.


Projektperiodens genomförandefas är från 1 mars 2018 till och med 31 december 2020.

Om Europeiska Socialfonden (ESF)

Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. ESF i Sverige bidrar till tillväxt och sysselsättning genom stöd till projekt som stimulerar kompetensutveckling och lärande i arbetslivet. Steget medfinansieras av Europeiska socialfonden.

Kontakta oss

Steget

steget@burlov.se

Telefon projektledare: 040-625 62 77

 

Hantverkaregatan 18, Arlöv

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg