Burlövs kommun
www.burlov.se

Bostadsanpassning

Har du en bestående funktionsnedsättning kan du ansöka om bidrag för att anpassa bostaden. Syftet är att du ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv i bostaden.


Bostadsanpassningsbidrag lämnas för skälig kostnad till nödvändig åtgärd för anpassning av bostadens fasta funktioner, i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner avses sådana som man normalt inte tar med sig vid eventuell flytt. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig inom bostaden, sköta din hygien, laga mat och äta samt att ta dig in och ut ur bostaden.


En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig och att behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.


Bidraget regleras av lagen (2018:222) om bostadsanpassning.

Så här ansöker du

För att handläggaren ska kunna utreda och fatta beslut om bidrag behöver du skicka in en ansökan om bostadsan­passningsbidrag.


En ansökan ska inne­hålla:

  • En ansökningsblankett, blanketten hit­tar du på denna hemsida.

  • Ett medicinskt intyg från arbetstera­peut, sjukgymnast/fysioterapeut, läkare eller annan medicinskt sakkunnig. Intyget ska styrka att de åtgärder du söker bidrag för är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning.

  • En offert från entreprenör. Vid behov kan bostadsanpassningshandläggaren hjälpa till med att ta in offerter. Skriftligt medgivande inhämtas då med fullmakt.

  • Ett medgivande från din fastighetsä­gare, att du får utföra anpassningen. Fastighetsägaren kan ge medgivande på ansökningsblanketten alternativit lämna ett separat medgivande.

  • Ett medgivande från eventuella nyttjanderätts­havare (om du bor i din bostad till­sammans med någon eller om någon förutom du står på kontraktet). Detta fylls i på ansökningsblanketten.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg