Burlövs kommun
www.burlov.se

Bostadsanpassning

Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet och få möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende.

Bidrag lämnas för skälig kostnad till nödvändig åtgärd för anpassning av bostadens fasta funktioner, i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner avses sådana som man normalt inte tar med sig vid eventuell flyttning. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig inom bostaden, sköta din hygien, laga mat och äta samt att ta dig in och ut ur bostaden.

 

En förutsättning för att få bidrag är att åtgärden är nödvändig och att behovet inte kan tillgodoses på enklare sätt, till exempel med hjälpmedel.

 

Bidraget regleras av lagen (1992:1574) om bostadsanpassning.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2017-03-13