Burlövs kommun
www.burlov.se

Råd till dig som är utsatt för våld i nära relation

Kontakta oss

Vänd dig till socialtjänsten om du har behov av stöd eller hjälp. Lagen betonar socialtjänstens ansvar att ge personer som utsatts för våld eller andra övergrepp i hemmet stöd och hjälp. Om du i en akut situation behöver hjälp med t.ex. skyddat boende och/eller ekonomisk hjälp kan du vända dig till socialtjänsten. Som förälder kan du vända dig till socialtjänsten och ansöka om hjälp för ditt barn och för dig själv som förälder. Du kan också få hjälp i familjerättsliga frågor.


Om du är utsatt för våld i nära relation är det viktigt att du gör sådant som kan underlätta för dig att lämna och söka skydd snabbt.


Försök att bevara dina relationer till familj, släkt och vänner. De kan vara ett avgörande stöd för dig. Om du är utsatt för hedersrelaterat våld kan det vara till mer hjälp för dig att försöka bevara bra relationer till personer utanför familjen och släkten.

Berätta för någon

Prata med någon du litar på om din situation. Be om nyckel till någons bostad så du har någonstans att söka skydd i en akut hotfull och/eller våldsam situation. Ha gärna en överenskommelse med någon eller några du litar på om hur du kan meddela om du har behov av hjälp.


Du kan ringa och prata med t.ex. en kvinnojour, mansjour, Kvinnofridslinjen eller socialtjänsten, anonymt om du vill det. På Öppenvårdsteamet Magnolian finns möjlighet att prata med en behandlare. För telefonnummer, se broschyr nedan.

Om du måste lämna hemmet

Gör en säkerhetsplan. Tänk igenom vad du behöver om du ska lämna bostaden snabbt. Skriv gärna en lista med det viktigaste du behöver och om du har barn, för det barnen behöver. Det kan vara bra att du tar med dig saker med stort känslomässigt värde t ex fotografier, anteckningar, gosedjur och leksaker. Om du behöver lämna ditt hem akut är det bra att du tar med dig mobiltelefon, pengar, kontokort och identitetshandlingar.

Polisanmälan

Det kan vara svårt att göra en polisanmälan men då våld är en kriminell handling bör det anmälas. En polisanmälan behövs för att kunna ansöka om till exempel kontaktförbud och trygghetslarm.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg