Burlövs kommun

Demenssjuksköterska

Om du eller en person i din närhet har en demenssjukdom kan du få råd, stöd och information av kommunens demenssjuksköterska.

Demenssjuksköterskan erbjuder stöd och vägledning, både enskilt och i grupp. Målet är att personen med demenssjukdom och dess anhöriga ska få en ökad livskvalitet.


Tillsammans med kommunens Minnesteam kan demenssjuksköterskan erbjuda stöd i att hitta strategier, lösningar och nya rutiner för att få vardagen att fungera trots sjukdomen.


Demenssjuksköterskan finns också till för kommunens vård- och omsorgspersonal och har ett nära samarbete med sjuksköterskor och rehabpersonal, läkare, biståndshandläggare, anhörigstöd och frivilligorganisationer.

Vad är demens?

Demens är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar som främst ger problem med minnet. Förutom minnet kan andra funktioner i hjärnan vara påverkade exempelvis tal, motivation, förmågan att kontrollera känslor och ibland kan personligheten bli påverkad.


Den vanligaste formen av demens är Alzheimers sjukdom. Andra demensformer är till exempel vaskulär demens, Lewy Body demens och frontallobsdemens.


Demenssjukdomen påverkar livet i stort och smått, både för den drabbade och för anhöriga. Vardagen kan upplevas som svårare och det som tidigare varit lätt kan plötsligt bli väldigt svårt.

Har du frågor?

Om du har frågor om demenssjukdomar eller misstänker att du själv eller en person i din närhet kanske är drabbad är du välkommen att kontakta demenssjuksköterskan.

Kontakta oss

Demenssjuksköterska

040-625 69 20

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg