Burlövs kommun

Demenssjuksköterska

Demenssjuksköterskan finns till för personer med minneproblematik, deras närstående och kommunens vård- och omsorgspersonal.

Demens är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar som främst ger problem med minnet. Förutom minnet kan andra funktioner i hjärnan vara påverkade exempelvis tal, motivation, förmågan att kontrollera känslor och ibland kan även personligheten bli påverkad. Den vanligaste formen av demens är Alzheimers sjukdom. Andra demensformer är t.ex. vaskulär demens, Lewy Body demens och frontallobsdemens. Man kan när som i livet insjukna i en demenssjukdom, vanligtvis drabbas man i mycket hög ålder, men även unga personer kan drabbas av demenssjukdom. Demenssjukdomen påverkar livet i stort och smått, både för den drabbade och för anhöriga. Vardagen kan upplevas som svårare och det som tidigare varit lätt kan plötsligt bli väldigt svårt.

 

Demenssjuksköterskan finns till för råd, stöd och information, både enskilt och i grupp. Demenssjuksköterskan har ett nära samarbete med kommunens sjuksköterskor och rehabpersonal, läkare, biståndshandläggare, anhörigstöd och frivilligorganisationer.


Målet är att personen med demenssjukdom och deras anhöriga får en ökad livskvalitet genom kunskap, råd och stöd. Om du har frågor om demenssjukdomar eller misstänker att du själv eller någon anhörig kanske är drabbad är du välkommen att kontakta demenssjuksköterskan.

Kontakta oss

Demenssjuksköterska

040-625 69 20

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg