Burlövs kommun
www.burlov.se

LOV - Lagen om valfrihet - för utförare

Burlövs kommun har beslutat att införa kundvalsmodell, enligt lag om valfrihetssystem (2008:962), LOV.

Ett valfrihetssystem i Burlöv avser serviceinsatser städ och tvätt samt ledsagarservice och avlösarservice i hemmet enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL och ledsagarservice och avlösarservice i hemmet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS.

 

Ett valfrihetssystem innebär att den enskilde har rätt att, bland de utförare som kommunen godkänt som utförare, välja vem som ska utföra de insatser som kommunen beviljat.

Kommunen/beställaren utser och sluter avtal med utförare som uppfyller de krav som socialnämnden ställer. Den enskilde informeras om sin möjlighet att välja utförare och får en förteckning över de utförare som kommunen godkänt. Den enskilde har rätt att när som helst byta utförare, ett byte verkställs inom 14 dagar. Den enskildes avgift är densamma oavsett utförare och betalas i sedvanlig ordning till kommunen.

Vill du läsa mer?

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2017-09-28

Stöd & omsorg