Burlövs kommun
www.burlov.se

LIS - Lyckad integration i Skåne

Syftet med LIS är att främja integration och på sikt öka sysselsättningsgraden hos ensamkommande barn och unga i Burlövs, Lomma och Staffanstorps kommun.

Under 2015 och 2016 har många människor varit på flykt undan krig och konflikter. Inom EU var Sverige ett av de länder som tog emot flest personer däri en stor en stor andel ensamkommande barn. I princip dubblerades antalet asylsökande från året 2014 till 2015. Detta har inneburit ökade krav på kommunerna att ta emot och integrera de personer som anvisas till kommunerna, en stor utmaning som kräver samverkan, förändrade strukturer och nya förhållning- och synsätt i hur man arbetar och bemöter de nyanlända.


Genom att starta och utveckla nätverk som fokuserar på erfarenhetsutbyte skapas varaktiga plattformar för frågor gällande ensamkommande barn och unga. LIS mål är att kompetensutveckla personal inom kommunerna och andra individer som kommer i kontakt med ensamkommande barn och unga för att utveckla ett inkluderande bemötande, ett normkritiskt förhållningssätt, samsyn parter emellan och gemensamma verktyg och mål för att stärka integrationen i kommunerna.


Projektet finansieras med Europeiska Socialfonden 
Projektperioden är: 2017-03-01 - 2019-02-28

Vill du läsa mer?

Kontakta oss

Projektledare

Nina Lanje

070-963 92 76

nina.lanje@burlov.se

Senast uppdaterad:
2017-09-26

Stöd & omsorg