Burlövs kommun

PEAK

PEAK är ett ungdomsprojekt som står för ungas Påverkan och Egenmakt genom Aktiv Kraftsamling. Vår idé är enkel – att samla krafterna i Burlöv för att stötta ungdomar 15-24 år i studier och arbetssökandet. Så att de kan nå sitt toppresultat, sin ”peak”.

En väg in

Den bärande idén i projektet är en väg in. PEAK är en mötesplats där ungdomar har möjlighet att få information och stöd från olika verksamheter utan att gå från en dörr till en annan. I projektgruppen ingår ungdomslots, arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare, socialsekreterare, matchare – mot arbete och studier, arbetsmarknadssekreterare och samordnare.

Motverka utanförskap

Vår ambition är att tillsammans motverka ungas utanförskap, öka deras sociala delaktighet och förmåga att forma sitt eget liv. Ett speciellt fokus ligger på ungdomar som varken arbetar eller studerar. Runt individen byggs en struktur upp i samarbete mellan olika aktörer, vilket ska underlätta en väg till arbetsmarknaden för varje individ, med tanke på individens intressen och behov. 

Kontakt

Är du ungdom, förälder eller närstående och vill veta mer?

Kontakta en ungdomslots i PEAK på telefonnummer 040-625 69 69.

 

Är du samverkanspart, har frågor, funderingar eller förslag? Kontakta Uliana Hellberg, samordnare i PEAK, på 040-625 64 15 eller uliana.hellberg@burlov.se.

 

Bli en del av den aktiva kraftsamlingen i Burlöv och stötta ungdomar i deras väg till självförsörjning tillsammans med oss i PEAK!

 

Vår adress är Hantverkaregatan 16 i Arlöv. Varmt välkommen till oss!

Samverkansparter

Burlövs kommuns socialförvaltning

Burlövs kommuns utbildnings- och kulturförvaltning

Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhögskolan Hvilanlänk till annan webbplats

Uppsök Sverige (Malmö)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Om Europeiska Socialfonden (ESF)

Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. ESF i Sverige bidrar till tillväxt och sysselsättning genom stöd till projekt som stimulerar kompetensutveckling och lärande i arbetslivet. PEAK medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden.

Vill du läsa mer?

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2017-09-08