Burlövs kommun
www.burlov.se

Anhörigstöd vid missbruksproblematik

Lever du med eller har levt med en person som har en missbruksproblematik? Anhörigstöd på Magnolian ger dig information, kunskap och vägledning.

Som anhörig kan det vara vanligt att känna sig ensam om sina tankar och känslor. Det kan vara en upplevelse av sorg och besvikelser, förtvivlan och vanmakt blandat med glädje.

 

Vi erbjuder enskilda samtal, parsamtal, familjesamtal och anhöriggrupp. Möjlighet till vägledning finns även för dig som är vän, arbetskamrat eller har annan liknad relation.


Genom information och kunskap kommer du som anhörig få möjligheter att:

  • Inse att beroende är ett tillstånd vilket du som anhörig inte har orsakat
  • Sätta gränser för dig själv och andra
  • Få insikt i din situation
  • öka din medvetenhet kring de karaktärsdrag och attityder som du kan ha utvecklat eller anpassat dig till.

Vi vänder oss till dig som är 18 och uppåt och som bor i Burlövs kommun.


Vi som arbetar med anhörigstöd vid missbruk har tystnadsplikt.


Du blir inte registrerad och vi för inga journaler.


Däremot har vi en anmälningsskyldighet när vi får information om att barn far illa.

Kontakta oss

Öppenvårdsenhet Magnolian

Telefon: 040-625 60 00 

E-tjänst: Stödsamtal med familjebehandlare eller missbruksbehandlare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Besöksadress: Hantverkaregatan 18, Arlöv
Postadress: Box 53, 232 21 Arlöv

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg