Burlövs kommun
www.burlov.se

Stöd till anhöriga

Burlövs kommuns stöd till anhöriga vänder sig till dig som är bosatt i och har någon närstående i kommunen och känner ett behov av hjälp och stöd.

Allt fler anhöriga hjälper sina närstående för att de ska klara vardagen. Anhörig är den person som ger vård och stöd, oavsett släktskap och närstående är den person som mottar vård och stöd. Att vilja stödja, hjälpa och finnas till för sina närstående är ofta en självklar uppgift samtidigt som den anhöriga har ett behov av att även få egen tid.


Enligt 5 kap. 10§ Socialtjänstlagen ska socialnämnden i varje kommun erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder Lag (2001:453).


Bland annat erbjuds:

Anhörigsamordnare

Anhörigsamordnaren arbetar övergripande både riktat som ett stöd till verksamheter men också direkt med anhöriga. Läs mer här om vad anhörigsamordnaren i Burlövs kommun erbjuder.

Avlösarservice

Om du har behov av egen tid utanför hemmet eller vill vara med på Anhörigstödets aktiviteter, kan hemtjänstens personal vara hos din närstående under tiden. Denna insats debiteras enligt kommunens avgiftstaxa.

Växelvårdsvistelse

Vistelsen sker under begränsad tid på ett av kommunens särskilda boenden och har till syfte att ge möjlighet till rekreation för närstående och avlösning för anhöriga. Denna insats är ett bistånd enligt Socialtjänstlagen och ansökan görs till biståndshandläggare. Kommunens avgiftstaxa gäller.

Kontakta oss

Anhörigsamordnare

anhorigstodet@burlov.se

040 - 625 67 78

 

Senast uppdaterad:

Stöd & omsorg