Burlövs kommun
www.burlov.se

Snöröjning och halkbekämpning

Burlövs kommun har ansvar för vinterväghållningen på offentliga platser - det vill säga kommunala körbanor, cykelvägar, torg och vissa gångbanor. Cykelbanor och de mest använda gatorna, samt gator med bussar i linjetrafik, plogas och görs halkfria först. Sedan tar man sig an matargator, och sist, i mån av kapacitet, tar man mindre villagator.

Pågående snöfall och snödrev

Vi strävar efter att sjöröjning och halkbekämpning på prioriterade gator och stråk ska vara klar under morgontimmarna. Undantaget är vid pågående snöfall och snödrev. Snöröjning och halkbekämpning av gator och stråk som inte är prioriterade sker under ordinarie arbetstid. För att se en karta över de gator som har högst prioritet (som snöröjs även nattetid) klicka på länken under fliken Vill du läsa mer.

 

I den mån det är möjligt samordnas snöröjningen med VA SYDs sophämtning.

Fastighetsägarnas skyldighet

Villaägare och andra fastighetsägare ska röja snö och se till att det inte är halt på trottoarerna utanför sina hus, enligt "Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning".

Utebliven snöröjning på trottoar utanför den egna fastigheten kan förutom risken för olycksfall även medföra att ingen sophämtning sker.

 

Vänligen parkera inte så att du hindrar snöröjning.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Kommunteknik direkt

Drifttelefon, säkrast mellan kl. 07.00-12.00
040 - 625 69 52

Klicka här för att lämna synpunkter eller göra en felanmälan till kommunteknik

 

Senast uppdaterad:
2017-02-20