Burlövs kommun
www.burlov.se

Skötsel och underhåll

blomsterurna framför busshållsplats

Kommunteknik är kommunens utförandeorganisation med ansvar för skötsel och underhåll av gator, vägar, parker och allmänna platser i kommunen. De ansvarar också för de gemensamma ytorna på kommunens odlings- och kolonilotter. Verksamheten omfattar dessutom vinterväghållning, gatusopning, brunnsrensning, sop- och latrintömning och övrig renhållning utomhus.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00

Kommunteknik direkt

Drifttelefon, säkrast mellan kl. 07.00-12.00
040 - 625 69 52

Klicka här för att lämna synpunkter eller göra en felanmälan till kommuntekniklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Senast uppdaterad:
2019-03-28