Burlövs kommun
www.burlov.se

Blomlådor som farthinder

Farthinder

Det kommer varje år önskemål om farthinder och fartdämpande åtgärder på kommunens gator i bostadsområden. Blomlådor på gatan under sommarhalvåret är ett enkelt sätt att ge signaler till bilisterna att sänka hastigheten.

Sänk hastigheten

Varje bilist som kör i ett villaområde måste tänka på att det kan finnas barn som kan rusa ut på gatan där du minst anar det. Låg hastighet är helt avgörande för om du som förare ska kunna undvika en olycka och för att minska de skador som uppkommer om en olycka är framme. Att ge boende en möjlighet och ansvar att sätta ut blomlådor under den del av året då barnen vistas mest ute är ett sätt att få en bättre trafiksäkerhet och en trafiksäkerhet som utgår från barnens perspektiv.

Kommunen kommer att testa blomlådor som farthinder under åren 2016 och 2017 under perioden 1 maj till 15 oktober. Nedan finns en sammanfattning av hur en ansökan går till.

Flödesschema för placering av blomlådor

  1. Prata och få skriftligt godkännande från de fastighetsägare som finns där blomlådan ska placeras ut
  2. Skicka in ansökan till kommunen
  3. Kommunen behandlar ansökan
  4. Om bifall kommunen: Sök polistillstånd för belamring i god tid
  5. Om bifall från Polisen: Kommunen tillhandahåller i samråd med räddningstjänsten exakt plats för placering, ritning för blomlådan och reflexer. Informera grannarna.
  6. Tidigast 1 maj kan blomlådan placeras ut av tillståndshavare
  7. Senast 15 oktober ska blomlådan tas bort och förvaras av tillståndshavare
  8. Inget nytt tillstånd behöver sökas från kommunen, ev. behövs nytt tillstånd från polisen kommande år

Grundvillkor

1. Gatan ska vara en bostadsgata.

2. Kontaktpersonen ska bo på gatan och vara ansvarig för och bekosta plantering och underhåll.

3. Blomlådorna får inte stå mindre än 20 meter från en korsning.

4. Sikten ska vara fri på ett avstånd av 30 meter på var sida av blomlådorna.

5. Körbanan ska vara minst 5 meter bred.

6. Gatan får inte trafikeras av buss i linjetrafik.

7. Gatan får inte finnas med i huvudvägnätet för biltrafik, alltså vara en större väg.

8. Blomlådorna får inte blockera in- och utfarter.

9. Alla som vid ansökningstillfället har in- och utfart i anslutning till lådorna ska skriftligt godkänna ansökan.

10. Tekniska krav på utformning måste följa anvisning i bilaga.

11. Tillståndet gäller tills vidare eller tills någon part säger upp avtalet.

12. Förvarar lådorna vintertid.

Kommunens ansvar

1. Bedömer om gatan är lämplig för utplacering.

2. Tillhandahåller reflexer till lådorna.

3. Står för ritningar och reflexer till blomlådorna.

4. Har rätt att flytta lådorna vid akuta fall.

5. Har rätt att utan förvarning upphäva avtalet om villkoren inte följs eller om det uppstår förändringar som påverkar framkomligheten eller trafiksäkerheten. Ny ansökan får då skickas in. 

E-tjänster och Blanketter

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2017-03-03