Burlövs kommun

Flytt av fordon

gul skrotbil

Att flytta bilar eller andra fordon som står fel är komplicerat. Det kan handla om skrotbilar på en parkeringsplats eller i naturen. Men det kan också handla om bilar som ägaren parkerat så att de är en trafikfara.

Fordon som får flyttas av kommunen

Trafikfarligt placerade

Fordon som står trafikfarligt eller hindrar trafiken får flyttas omedelbart av kommunen. Fordonet flyttas om det till exempel står för nära ett övergångsställe, på en busshållplats, i en lastplats eller hindrande vid en utfart eller ett garage. Oftast flyttas fordonet en kortare sträcka, där det är inom synhåll från den platsen där den stod uppställd. Om inte det är möjligt flyttas fordonet till en uppställningsplats.


Polisen och Burlövs kommun kan berätta om ditt fordon blivit flyttat och var och när du kan hämta ut det.

Långtidsuppställda

Om ett fordon står långtidsuppställd på en allmän gata eller parkering, måste fordonet först få tre parkeringsböter på tre olika dagar. Därefter skickas ett brev till fordonsägaren med uppmaning att flytta fordonet. Om fordonet trots det inte flyttas kan kommunen flytta fordonet till en uppställningsplats. Om fordonet däremot står på en privat parkering kan fordonet flyttas på begäran av fastighetsägaren efter sju dagar.

Vem betalar fordonsflytten?

Kostnaderna för transporten och förvaringen måste betalas innan fordonet kan hämtas. Kostnaden betalas av ägaren. I de fall det inte finns någon fordonsägare får markägaren alltid stå för kostnaden.

Synpunkter

Om du tycker det var fel att flytta ditt fordon eller har synpunkter på handläggningen kan du kontakta Burlövs kommun och motivera varför du inte tycker att du ska betala.

Skicka ditt brev till Burlövs kommun, Box 53, 232 21 Arlöv eller med e-post till burlovs.kommun@burlov.se. Märk ditt mejl med Fordonsflytt. Burlövs kommun prövar därefter ärendet.

Anmäl ett fordon som trafikfarligt

Vill du anmäla ett fordon som står trafikfarligt eller hindrande? Kontakta i så fall Burlövs kommun. Kontaktuppgifterna hittar du här nedan.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2020-04-01