Burlövs kommun

Trafiksäkerhet

God standard ger trafiksäkerhet

Kommunteknik har ansvar för att kommunens gator och gång- och cykelvägar har en god standard och upplevs trafiksäkra. Förvaltningen arbetar med att förbättra gatorna, lägga ny asfalt, måla linjer och sätta upp skyltar där det saknas eller behövs.

 

Årligen genomförs trafiksäkerhetsprojekt i syfte att skapa en tryggare trafikmiljö för framförallt oskyddade trafikanter. Det kan vara nya cykelbanor, parkeringsförbud, 30 km/h vid skolor, trafikgupp och andra regleringar som tillsammans förbättrar den upplevda trafiksäkerheten.

 

Förutom förändringar i den fysiska miljön så krävs även ändrade attityder och beteenden i trafiken och där har vi alla ett ansvar. 

Synpunkter och förslag

Vi tar gärna emot dina idéer och förslag till hur trafiksäkerheten kan förbättras. Använd vår tjänst Tyck om Burlöv.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2017-02-20