Burlövs kommun
www.burlov.se

Blomlådor som farthinder

suddig bil i förgrunden, sedan trafikljus och ett övergångsställe med en fotgängare

Det finns önskemål om farthinder och fartdämpande åtgärder på kommunens gator i bostadsområden. Blomlådor på gatan under sommarhalvåret är ett enkelt sätt att ge signaler till bilisterna att sänka hastigheten.

Sänk hastigheten

Varje bilist som kör i ett villaområde måste tänka på att det kan finnas barn som kan rusa ut på gatan där du minst anar det. Låg hastighet är helt avgörande för att förare ska kunna undvika en olycka och för att minska de skador som uppkommer om en olycka är framme. Att ge boende en möjlighet och ansvar att sätta ut blomlådor under den del av året då barnen vistas mest ute är ett sätt att få en bättre trafiksäkerhet och en trafiksäkerhet som utgår från barnens perspektiv. Nedan finns en sammanfattning av hur en ansökan går till och vilka krav som ställs på den sökande samt gatan.

Ansökan

 • För att få placera ut blomlådor som farthinder måste en ansökan skickas in till Burlövs kommun. Kommunen bedömer därefter gatans lämplighet för blomlådor som farthinder.
 • Ansökan för blomlådor som farthinder görs via kommunens e-tjänst.
 • Om din ansökan godkänns av kommunen ska polistillstånd för belamring sökas i god tid.
 • Om du får belamringstillstånd av polisen tillhandahåller kommunen i samråd med räddningstjänsten exakt plats för placering av blomlådorna.
 • Tillståndstiden för utplacerade blomlådor som farthinder gäller 15 april till 15 oktober.
 • Ny ansökan ska göras inför varje säsong.

Kontaktperson 

 • En person som bor på gatan blir kontaktperson och ansvarig för lådorna och tecknar en särskild överenskommelse med Burlövs kommun. Det ska även finnas en ersättare som kommunen kan kontakta om det uppstår problem med blomlådorna.
 • Kontaktpersonen ansvarar för att samla underskrifter för medgivande av utplacering av blomlådor av grannar på samma adress. En majoritet av grannarna måste ge sitt medgivande för att ansökan ska godkännas.
 • Kontaktpersonen ansvarar för att det alltid finns jord och blommor i lådorna. Totalhöjden på blomlåda inklusive växter får max vara 80 cm och växterna får inte skymma reflexerna. Blomkrukor får inte placeras i lådan.
 • Kontaktpersonen har även ansvar för borttagning och vinterförvaring av lådorna när säsongen är över.

Gatan

 • Gatan ska vara en bostadsgata.
 • De boende bekostar och tillverkar blomlådorna efter ritning som tillhandahålls av kommunen. De boende monterar även reflexer som ges ut av kommunen.
 • Blomlådorna får inte stå mindre än 20 meter från en korsning.
 • Sikten ska vara fri på ett avstånd av 30 meter på var sida av blomlådorna.
 • Körbanan ska vara minst 5 meter bred.
 • Gatan får inte trafikeras av buss i linjetrafik.
 • Gatan får inte finnas med i huvudvägnätet för biltrafik, alltså vara en större väg.
 • Blomlådorna får inte blockera in- och utfarter.
 • Tekniska krav på utformning av blomlådorna måste följa anvisning i bilaga.
 • Kommunen har rätt att flytta lådorna vid akuta fall.
 • Kommunen har rätt att utan förvarning upphäva avtalet om villkoren inte följs eller om det uppstår förändringar som påverkar framkomligheten eller trafiksäkerheten. Ny ansökan får då skickas in. 


Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad: