Burlövs kommun

Dalslunds förskola

Dalslunds förskola som ligger bredvid stationen i Åkarp.

Vi har en härlig utemiljö och en stor gård, som ger mycket frihet till barnen. Vi arbetar för att skapa en lustfylld och lärorik lärmiljö, där barnens bästa ständigt står i fokus. Detta innebär att se det enskilda barnets behov såväl som gruppens möjligheter. 

Avdelningarna

Dalen består av Mattisborgen och Mumindalen som är två avdelningar för barn mellan 3-5 år. Lunden består av Spöket Laban och Tummen som är två avdelningar för barn mellan 1-3 år samt Lönneberga som för barn mellan 1-2 år. Avdelningarna samarbetar med grupper, åldersintegrerat under viss tid som bedrivs inom den dagliga verksamheten. De olika avdelningarna har egna mål för sin verksamhet. Flera arbetar tematiskt både i stor och liten grupp. 

Utveckling och Lärande

Språkutveckling och barns inflytande är prioriterade mål i vår verksamhet. Vi arbetar för att erbjuda en trygg miljö som samtidigt stimulerar till lek och lärande. Barn söker och erövrar kunskap i leken och därför är just leken förskolans främsta redskap för lärande. Här möts varje barn utifrån sina egna förutsättningar. 

Vision

Vår vision är att barn, föräldrar och personal ska känna sig välkomna och trygga på förskolan. Verksamheten genomsyras av en glädjefylld vardag där pedagogerna tillvaratar barnens nyfikenhet samt lust att lära och leka. Pedagogerna stödjer och uppmuntrar barnen till att bli självständiga och initiativtagande. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. När barnen lämnar förskolan vill vi att de fått många glada skratt och minnen samt en stark självkänsla och en positiv självbild. 

Besök oss gärna!

För besök och rundvisning på förskolan, ring Mattisborgen, tfn 040-625 66 84, för bokning av tid.

Kontakta oss

Dalslunds förskola

Adress: Stationsvägen 13, 232 53 Åkarp

Rektor Magdalena Tornler tel 040-625 60 16

E-post: Magdalena.Tornler@burlov.se

Senast uppdaterad:

Utbildning & barnomsorg