Burlövs kommun

Grönebo förskola

Välkomna till Förskolor Humlemaden

På våra fyra små enheter möts du av engagerade pedagoger, som brinner för det pedagogiska uppdraget. Våra förskolor bedriver en lustfylld och inspirerande verksamhet där barns trygghet, språkutveckling och inflytande är i fokus.

Vår Vision


Vi ser möjligheter hos varje barn som en enskild individ. Samtliga barn är trygga och blir sedda. Vi är alla här för att lära och vi har alla något att ge.


Vi erbjuder

  • Kvalitetssäkrad lustfylld verksamhet kopplad till läroplan och kvalitetskort.
  • Barnen får under hela dagen rika möjligheter att utveckla sitt språk.
  • Variation under dagen mellan aktivitet, fri lek med närvarande pedagoger, utepedagogik och vila.
  • Inskolning som utgår från anknytningsteorin där vårdnadshavarna deltar aktivt i förskolans verksamhet där vårdnadshavarna är med största delen av dagen under inskolningsperioden. Inskolningstiden varierar från barn till barn utifrån barnets behov.

Grönebo förskola

Vi är en liten förskola med två avdelningar där 36 barn i ålder 1-4 år är fördelade på 6 pedagoger. Förskolan har för tillfället öppet kl. 6.15–17.00. Vår förskola finns i en fristående byggnad med närhet till nybyggd lekplats samt grönområden. Vi samverkar mellan avdelningarna under morgon och kväll. Däremellan delas barnen in i olika grupperingar på respektive avdelning för att optimera lärandet för det enskilda barnet. På Grönebo förskola erbjuder vi en lugn och trygg verksamhet där barns inflytande och språkutveckling står i centrum.


På Grönebo har ett tematiskt arbetssätt varit väldigt framgångsrikt. Barnens tidigare erfarenheter, intresse och behov har legat till grund för inriktningen av temat. Genom att arbeta långsiktigt och medvetet har vi lyckats väva in många läroplansmål i verksamheten vilket har gynnat barnens lärande.


Några av barnens tankar när vi frågar dem om när det är roligt på våra förskolor:


”När vi är många kompisar på en gång”


”Leka prinsessor, pussla, spela, läsa bok, pyssla och måla”


”Vi har alla Babblarna och dom är så himla roliga”


”Vi har roligt hela tiden”

Kontakta oss

Grönebo förskola

Adress: Industrigatan 13, 232 34 Arlöv

Rektor: Lars Hansson tfn 040-625 63 12

E-post: lars.hansson@burlov.se


Senast uppdaterad:

Utbildning & barnomsorg