Burlövs kommun

Humlemadens förskola

Välkomna till Förskolor Humlemaden

På våra fyra små enheter möts du av engagerade pedagoger, som brinner för det pedagogiska uppdraget. Våra förskolor bedriver en lustfylld och inspirerande verksamhet där barns trygghet, språkutveckling och inflytande är i fokus.

Vår Vision

Vi ser möjligheter hos varje barn som en enskild individ. Samtliga barn är trygga och blir sedda. Vi är alla här för att lära och vi har alla något att ge.

Vi erbjuder

  • Kvalitetssäkrad lustfylld verksamhet kopplad till läroplan och kvalitetskort.
  • Barnen får under hela dagen rika möjligheter att utveckla sitt språk.
  • Variation under dagen mellan aktivitet, fri lek med närvarande pedagoger, utepedagogik och vila.
  • Inskolning som utgår från anknytningsteorin där vårdnadshavarna deltar aktivt i förskolans verksamhet där vårdnadshavarna är med största delen av dagen under inskolningsperioden. Inskolningstiden varierar från barn till barn utifrån barnets behov.                                       

Humlemadens förskola


Vi är en liten förskola med barn i ålder 1-4 år fördelade på tre avdelningar och 9 pedagoger. Vår förskola öppnar kl. 6 på morgonen och har vid behov öppet till kl. 22 på vardagar. Vi befinner oss i fräscha och nyrenoverad lägenhetslokaler med närhet till grönområden och lekplatser. På avdelningarna arbetar vi med öppna dörrar där samarbete är en naturlig del i verksamhetens vardag. Vi tar tillvara varje barns tankar och åsikter i vår verksamhet.


Efter en längre tids arbete kring barns anknytning i förskolan har vi omorganiserat delar av verksamheten på förskolan. Detta har vi gjort för att skapa en tryggare och lugnare miljö för det enskilda barnet. Vi har sett att det är bra för barnens utveckling att så mycket som möjligt vistas på den egna avdelningen och därmed minimera antalet pedagogkontakter för det lilla barnet.


Några av barnens tankar när vi frågar dem om när det är roligt på våra förskolor:


”När vi är många kompisar på en gång”


”Leka prinsessor, pussla, spela, läsa bok, pyssla och måla”


”Vi har alla Babblarna och dom är så himla roliga”


”Vi har roligt hela tiden”

Kontakta oss

Humlemadens förskola

Adress: Elisetorpsvägen 7 c, 232 33 Arlöv

Rektor: Lars Hansson tfn 040-625 63 12

E-post: lars.hansson@burlov.se


Senast uppdaterad:

Utbildning & barnomsorg