Burlövs kommun

Torngatans förskola

Välkomna till Förskolor Humlemaden

På våra fyra små enheter möts du av engagerade pedagoger, som brinner för det pedagogiska uppdraget. Våra förskolor bedriver en lustfylld och inspirerande verksamhet där barns trygghet, språkutveckling och inflytande är i fokus.

Vår Vision

Vi ser möjligheter hos varje barn som en enskild individ. Samtliga barn är trygga och blir sedda. Vi är alla här för att lära och vi har alla något att ge.

Vi erbjuder

  • Kvalitetssäkrad lustfylld verksamhet kopplad till läroplan och kvalitetskort.
  • Barnen får under hela dagen rika möjligheter att utveckla sitt språk.
  • Variation under dagen mellan aktivitet, fri lek med närvarande pedagoger, utepedagogik och vila.
  • Inskolning som utgår från anknytningsteorin där vårdnadshavarna deltar aktivt i förskolans verksamhet där vårdnadshavarna är med största delen av dagen under inskolningsperioden. Inskolningstiden varierar från barn till barn utifrån barnets behov.                                   

Torngatans förskola

Vi är en liten förskola med 32 barn i ålder 1-5 år fördelat på 7 pedagoger. Vår förskola är placerad i ett grönt, lummigt och lugnt låghusområd.

Under en del av dagen delar vi in oss i åldershomogena grupper som på olika sätt stimulerar barnens lärande och utveckling.


På Torngatan har ett aktivt och medvetet språkarbete från oss pedagoger utvecklat barnens språk. Vi föredrar att arbeta tematiskt för att få en röd tråd i verksamheten och vi använder mycket visuellt stöd, repetition och tydlighet i språkarbetet. Barnens positiva språkutveckling har visat sig bl.a. genom att deras språkande har ökat och genom att deras ordförråd har förbättrats.


Några av barnens tankar när vi frågar dem om när det är roligt på våra förskolor:


”När vi är många kompisar på en gång”


”Leka prinsessor, pussla, spela, läsa bok, pyssla och måla”


”Vi har alla Babblarna och dom är så himla roliga”


”Vi har roligt hela tiden”

Kontakta oss

Torngatans förskola

Torngatan 4, 232 34 Arlöv

Rektor: Magdalena Tornler tel nr 040-625 60 16

E-post: Magdalena.Tornler@burlov.se


Senast uppdaterad:

Utbildning & barnomsorg