Burlövs kommun

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden för plats i barnomsorg i Burlövs kommun är 1 månad före platsen ska lämnas.

Uppsägningen ska göras via länken ”Barnomsorg på webbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster”.


Uppsägningstiden är 30 kalenderdagar och avgift debiteras för uppsägningsperioden, vilken kan omfatta del av månad.


Barn vars föräldrar blir arbetslösa eller föräldralediga har rätt att behålla sin
ordinarie heltidsplacering en månad efter uppkommen arbetslöshet eller syskons
födelse. Därefter övergår den till en 15- eller 20-timmars placering.                                  Ingen uppsägning behöver göras. Däremot ska inkomst- och schemaändring lämnas.


Vid övergång från förskola/pedagogisk omsorg till förskoleklass.


Vid övergång från förskola/pedagogisk omsorg till förskoleklass avslutas platsen automatiskt den 12 augusti om man har 20 tim- eller heltidsplats.

Har man en 15 tim plats, allmän förskola, avslutas platsen efter läsårslut i juni enligt läsårsbeslutet.


Om man har behov av omsorgstid utöver förskoleklasstiden 8.15-13.15 ska man ansöka om fritidshemsplats.

Plats på fritidshem erbjuds från den 13 augusti.

Fritidshemsansökan görs på hemsidan via länken ”Barnomsorg på webben”.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Uppsägningstiden i fristående verksamheter kan skilja sig från ovanstående.

Länk till fristående förskolor.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2019-08-27

Utbildning & barnomsorg