Burlövs kommun
www.burlov.se

Avgifter förskola, fritids & pedagogisk omsorg

Avgift för plats i kommunal och fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg utgår enligt förordningen om maxtaxa SFS 2001:160.

Avgift utgår varje månad under hela året från och med den dag då barnet erbjudits plats som accepterats. Inskolningstid och ledighet avräknas inte.

Avgifter

Avgiften för plats i förskola/pedagogisk omsorg eller fritidshem beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst/månad, det vill säga inkomsten före skatt.


Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs sammanboende som är folkbokförda på samma adress. Det är viktigt att du registerar din korrekta inkomst i vårt system "Barnomsorg på webben" eftersom den ligger till grund för vilken avgift som ska debiteras. Om uppgifter saknas debiteras den högsta avgiften enligt maxtaxan.


Avgift betalas 12 månader per år. Platsen är ett abonnemang och avgift betalas även om barnet tillfälligt är borta, till exempel på sommarlov och semesterar.

 

Burlövs kommun tillämpar retroaktiv avgiftskontroll för att säkerställa att rätt avgift debiterats. Kontrollen kommer att genomföras varje år. Inkomstuppgifter som vårdnadshavare lämnat kommer att jämföras med taxerad årsinkomst från Skatteverket. Genom att dela inkomsten med tolv får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst.

Du kan läsa mer under ”Kontroll av barnomsorgsavgift”

 

Avgiften beräknas i procenttal multiplicerat med familjens/hushållets bruttoinkomst med ett inkomsttak om 50 340 kr/månad (gäller 2021). Familjens yngsta barn som är placerad i barnomsorgen räknas som barn nr 1 enligt nedanstående tabell.

 

Avgifter 2021


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn, 1–2 år, placerat i förskola/pedagogisk omsorg

3 %

1.510 kr

2 % 1.007 kr

1 %

503 kr

Barn, 3–5 år, placerat i förskola/ pedagogisk omsorg (från och med höstterminen det år då barnet fyller 3 år)

2,25 % 1.133 kr

1,5 % 755 kr

0,75 % 378 kr

Barn, 6–12 år, placerat i fritidshem

2 %

1.007 kr

1 %

503 kr

1 %

503 kr


* Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Utbildning & barnomsorg