Burlövs kommun
www.burlov.se

Avgifter förskola, fritids & pedagogisk omsorg

Avgift för plats i kommunal och fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg utgår enligt förordningen om maxtaxa SFS 2001:160.

Avgift utgår varje månad under hela året från och med den dag då barnet erbjudits plats som accepterats. Inskolningstid och ledighet avräknas inte.

Avgifter

Avgiften för plats i förskola/pedagogisk omsorg eller fritidshem beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst/månad, det vill säga inkomsten före skatt.

 

Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs sammanboende som är folkbokförda på samma adress. Det är viktigt att du registerar din korrekta inkomst i vårt system "Barnomsorg på webben" eftersom den ligger till grund för vilken avgift som ska debiteras. Om uppgifter saknas debiteras den högsta avgiften enligt maxtaxan.

 

Avgift betalas 12 månader per år. Platsen är ett abonnemang och avgift betalas även om barnet tillfälligt är borta, till exempel på sommarlov och semesterar.


Exempel på vad som räknas som avgiftsgrundande inkomst:

  • Lön före skatt/brutto, inklusive ob-tillägg och semesterersättning
  • Sjukbidrag/Sjukpenning
  • Föräldrapenning
  • Arbetslöshetsersättning
  • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
  • Arbetsmarknadsstöd
  • Livränta
  • Vårdbidrag, endast arvodesdelen
  • Aktivitetsersättning/introduktionsersättning
  • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
  • Familjebidrag i form av familjepenning
  • Pension, ej barnpension

Exempel på vad som INTE räknas som avgiftsgrundande inkomst:

  • Barnbidrag
  • Försörjningsstöd
  • Etableringsbidrag
  • Bostadsbidrag
  • Underhållsbidrag
  • CSN, studiestöd
  • Familjehemsersättning, omkostnadsder

Under "Vill du läsa mer" kan du läsa föreskrifterna för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Burlövs kommun.

 

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2019-08-27

Utbildning & barnomsorg