Burlövs kommun
www.burlov.se

Avgifter förskola, fritids & pedagogisk omsorg

Avgift för plats i kommunal och fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg utgår enligt förordningen om maxtaxa SFS 2001:160.

Avgift utgår varje månad under hela året från och med den dag då barnet erbjudits plats som accepterats. Inskolningstid och ledighet avräknas inte.

Avgifter

Avgiften för plats i förskola/pedagogisk omsorg eller fritidshem beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst/månad, det vill säga inkomsten före skatt.

Läs mer om aktuella avgifter på länken längre ner på sidan.


Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs sammanboende som är folkbokförda på samma adress. Det är viktigt att du registerar din korrekta inkomst i vårt system "Barnomsorg på webben" eftersom den ligger till grund för vilken avgift som ska debiteras. Om uppgifter saknas debiteras den högsta avgiften enligt maxtaxan.


Avgift betalas 12 månader per år. Platsen är ett abonnemang och avgift betalas även om barnet tillfälligt är borta, till exempel på sommarlov och semesterar.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2020-03-30

Utbildning & barnomsorg