Burlövs kommun

Östragårdens förskola

Välkomna till Östragården, en nybyggd förskola i utkanten av Åkarp!

Här möter du engagerade pedagoger som skapar förtroendefulla relationer och anpassar sitt arbetssätt efter varje enskilt barns förutsättningar, behov och vilja att lära. Tillsammans med barnen skapar vi en inspirerande, lärande och lekfull miljö och en verksamhet där barns utveckling och lärande står i fokus. Kommunen lägger fokusområden där pedagogerna ges fortbildning och kompetensutveckling.


Enligt Skolverkets läroplan för förskolan (Lpfö 18) ” förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation”. Vi är lyhörda för barnens tankar, ideér och intresse och genom ett utforskande arbetssätt finnas där för att utmana dem att prova egna teorier och funderingar och för att ge dem en tilltro till den egna förmågan att skapa, lära, välja och påverka. Vi lär och utforskar tillsammans i ett sammanhang för att sedan tillsammans med barnen dokumentera och reflektera för att synliggöra barnens lärande för både barn, pedagoger och föräldrar.


Vår förskola är certifierad Grön Flagg tema: livsstil och hälsa, som ger barn och unga förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling och alla på förskolan, barn som vuxna är delaktiga i detta arbete.

Avdelningar

Förskolan är uppdelad i tre olika skepp. Skeppen är döpta till Vatten, Eld samt Luft och består av en 1-3 årsavdelning och en 3-5 årsavdelning. Vi arbetar med ”öppna” dörrar mellan avdelningarna där samarbete är en naturlig del i verksamhetens vardag.

Våra miljöer är föränderliga och synliggör samt förstärker de projekt som är igång på varje avdelning. Vår förskola har även ett större rum avsedd för rörelse, ett mediatek samt ett snoezelrum.

Inskolning

På Östragårdens förskola använder vi oss utav en föräldraaktiv inskolning. Vi startar dagen med en introduktionsdag där barnet och vårdnadshavarna upptäcker förskolemiljön tillsammans, en kort dag på ca 2 timmar. Följande 3 dagar är vårdnadshavaren med sitt barn på förskolan och är delaktig i verksamheten mellan kl. 9-14.

Besök

Ni kan anmäla ert barns behov av plats upp till 8 månader innan önskat tillträdesdatum. Önskar ni besöka oss går det jättebra, vi visar runt 1:a fredagen i månaden (utom juli och augusti) klockan 08:45.

Ring oss på 070-963 92 11 och berätta att ni vill komma och hälsa på.

Östragårdens förskola - månadens förskola i media

Vår förskola har uppmärksammats i Förskoleforum.se som månadens förskola, vilket vi är väldigt stolta över. Läs hela artikeln under ”Vill du läsa mer”


Låter detta intressant?
Tveka inte att höra av dig till oss.

Varmt välkomna!!

Kontakta oss

Östragårdens förskola

Dalslundsvägen 162 Åkarp

Rektor Karin Åström, tfn 040-625 67 72
E-post: Karin.Astrom@burlov.se

Senast uppdaterad:

Utbildning & barnomsorg