Burlövs kommun

Östragårdens förskola

Välkomna till Östragården, en nybyggd förskola i utkanten av Åkarp!

Här möter du engagerade pedagoger som skapar förtroendefulla relationer och anpassar sitt arbetssätt efter varje enskilt barns förutsättningar, behov och vilja att lära. Tillsammans med barnen skapar vi en inspirerande, lärande och lekfull miljö. På Östragårdens förskola erbjuder vi en lugn och trygg verksamhet där barns inflytande och språkutveckling står i centrum.

Inskolning

På Östragårdensförskola använder vi oss utav föräldraraktiva inskolningar. Vi startar inskolningen med en introduktionsdag där barnet och vårdnadshavarna upptäcker förskolemiljön tillsammans, en kort dag på ca 2 timmar. Följande 3 dagar är vårdnadshavaren med sitt barn på förskolan och är delaktig i verksamheten mellan klockan 9-14.

Avdelningar

Förskolan är uppdelad i tre olika skepp. Skeppen är döpta till Vatten, Luft samt Eld och består av en 1-3 årsavdelning och en 3-5 årsavdelning. Vi arbetar med ”öppna” dörrar mellan avdelningarna där samarbete är en naturlig del i verksamhetens vardag.

 

Vi arbetar dagligen med att alla barn och vuxna ska känna sig trygga med sig själva, varandra samt känna en glädje och stolthet att komma till förskolan varje dag.

Barnen i centrum

Enligt Skolverkets läroplan för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010 s.12) ”förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation”.

 

Hos oss tar vi tillvara på varje barns tankar och åsikter i verksamheten. Varje barn får möjlighet till att kunna påverka sin vardag på förskolan, genom ett utforskande arbetssätt där barnens val, kunskaper, tankar och teorier är centrala. Detta anser vi är otroligt viktigt för barns utveckling och självkänsla.  

​Grön Flagg

Vi startar nu igång vårt arbete kring Grön Flagg. Temat som vi kommer att arbeta med är Livsstil och hälsa, vilket innefattar tre utvecklingsområden En gård som utmanar, Gympa och rörelse samt Värdegrundsarbete. Dessa kommer vi att ha stort fokus på.                                                                                                                                             Grön Flagg ger barn och unga förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling. Alla är delaktiga i detta arbete barn, personal och föräldrar.

 

Östragårdens förskola - månadens förskola i media

Vår förskola har uppmärksammats i tidningen Förskoleforum som månadens förskola

vilket vi är väldigt stolta över. Läs hela artikeln under "Vill du läsa mer"

 

 

Låter detta intressant?
Tveka inte att höra av dig till oss.

Varmt välkomna!!

Kontakta oss

Östragårdens förskola

Dalslundsvägen 162 Åkarp

Förskolechef Peter Landin, tfn 040-625 67 72
E-post: peter.landin@burlov.se

Senast uppdaterad:
2017-11-16