Burlövs kommun

Svenshögs förskola

Svenshögs förskola - här växer språket genom digitala upptäcktsfärder och litteratur

På Svenshögs förskola finns sju avdelningar uppdelade i skepp. En organisation som ska ge barnen större möjligheter att upptäcka fler nya miljöer, kompisar och pedagoger. Det första skeppet består av tre avdelningar för barn 1 - 3 år: Giraffen, Puman och Krokodilen. I det andra skeppet samarbetar Späckhuggaren och Lodjuret, där barnen är 3 - 5 år. Vårt tredje skepp samlar ytterligare två avdelningar för barn 3 - 5 år, Koalan och Påfågeln.


Avdelningarna är namngivna av respektive barngrupp våren 2014 och syftar till att representera de olika världsdelarna och deras djurliv.


“Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling.” (Lpfö98/10)


På vår förskola talar barn och pedagoger tillsammans 24 olika språk. Vi arbetar för att stimulera och utveckla samtliga barns modersmål vilket innebär att vi pedagoger behöver ha ett medvetet språkutvecklande perspektiv under hela dagen på förskolan.


Hos oss har digitalitet blivit ett ledord då vi utforskar språket med hjälp av mobila IKT-stationer som finns på samtliga avdelningar. Vi arbeta till exempel med projektioner, animering och green screen i nära samarbete med vår mediepedagog och använder dessa upplevelser som hjälpmedel att utveckla och vidga språket.


Under vårterminen 2017 färdigställdes vårt gemensamma förskolebibliotek. Här läser vi, samtalar om böcker, har sagostunder och digitala upptäcktsfärder bland annat. Att möta böcker i förskolan innebär också att vi vidgar våra referensramar samt att det lägger grunden för barnets fortsatta läsutveckling senare i livet, enligt Jan Nilsson m fl (Litteraturläsning i förskolan, 2013). Späckhuggaren, Lodjuret, Koalan och Påfågeln har även egna bibliotek på respektive avdelning där vårdnadshavare och barn kan låna hem böcker på olika språk för att stödja den flerspråkiga utvecklingen

 

Våra telefonnummer:

Avdelning Lodjuret, tfn 040-625 65 66
Avdelning Giraffen, tfn 040-625 65 63
Avdelning Späckhuggaren, tfn 040-625 65 67
Avdelning Krokodilen, tfn 040-625 65 64
Avdelning Påfågeln, tfn 040-625 65 69 
Avdelning Koalan, tfn 040-625 65 59
Avdelning Puman, tfn 040-625 65 65

Kontakta oss

Svenshögs förskola

Adress: Kornvägen 1, 232 38 Arlöv
Rektor Jeanette Meyer, tfn 040-625 64 63
E-post: jeanette.meyer@burlov.se

Senast uppdaterad:
2019-08-27

Utbildning & barnomsorg