Burlövs kommun
www.burlov.se

Modersmålsstöd i förskolan

Barn i förskola med annat modersmål än svenska har möjlighet att få stöd att utveckla sitt modersmål.


Riktlinjerna i Burlövs kommun för modersmålsstöd i förskola är följande: Förskoleenheterna ska svara för att stimulering av barns modersmål i förskolan inte jämställs med modersmålsundervisning i grundskolan.


Förskolans antal barn med annat modersmål än svenska regelbundet kartläggs och följs upp.


Barn med samma modersmål på förskolan samlas till gemensamma aktiviteter.


Barn med samma modersmål placeras om möjligt på samma avdelning.
Flerspråkig förskolepersonal anställs om möjligt.

 

Förskolans pedagogiska material innehåller utbud för placerade barn med annat modersmål än svenska.


Föräldrar engageras för sagostunder på barnens modersmål.


Föräldrar engageras i föräldramöten för att skapa förståelse för varandras olika kulturer.


I samarbete med kommunens Arbetsförmedling och Socialförvaltning engagera personer med annat modersmål än svenska i förskolans aktiviteter. Föräldrar informeras om betydelsen av modersmålet i hemmet.
Barn med behov av särskilt stöd i sitt modersmål tillgodoses i rektorsområdets prövning av fördelning av medel för stödinsatser.


Uppföljning och utvärdering av barns språkutveckling redovisas i kvalitetsredovisning

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Utbildning & barnomsorg