Burlövs kommun

Svenshögskolan åk F-6

Välkommen till Svenshögskolan!

Vi möter alla elever oavsett var de befinner sig, - om eleven kommit långt i sin kunskapsutveckling eller om eleven är nyanländ. Vi arbetar för att elevernas skoldag ska präglas av lust, glädje och nyfikenhet.


Svenshögskolan är en modern nybyggd skola med mycket goda och flexibla lärmiljöer. Vi ser mångfald som en positiv kraft som berikar eleverna och skolan.

Här möts eleverna av trivsamma klassrum, grupprum och specialsalar.

Lärarna är mycket engagerade och duktiga på att se precis vad varje elev behöver för att utvecklas så långt som möjligt.

På fritidshemmet ges eleven möjlighet att utveckla bland annat kreativitet och skapande samt samarbete. Skolans fritidspedagoger erbjuder olika rastaktiviteter varje dag.

På skolan går ca 230 elever från förskoleklass till årskurs 6 och skolan är tvåparallellig.


Extra viktiga områden för oss på Svenshögskolan

 

Skolan arbetar med att ge eleverna stor delaktighet över sitt lärande, från planering till genomförande och utvärdering.


Trygghet och studiero är viktigt för en lyckad skolgång och all personal arbetar aktivt för att skapa en trivsam arbetsmiljö. Läs gärna mer under “Fadderverksamhet”

 

Eftersom språket är kärnan till allt lärande fortbildas personalen kontinuerligt i språkutveckling just för att leda elevernas lärande framåt.

 

Kontakta oss

Svenshögskolan åk F-6

Adress: Svenshögsvägen 2
Telefon expeditionen:040-625 62 88

e-post: exp.svenshogskolan@burlov.se

Senast uppdaterad:
2017-03-30