Burlövs kommun

Vårboskolan åk 7-9

Välkommen till Vårboskolan!

På Vårboskolan kommer du att möta engagerad personal som kommer guida dig igenom dina sista 3 år på grundskolan. Höstterminen 2016 startades Malmö FF:s fotbollsakademi – ett profilprogram för högstadiet som innebär att 25 elever kommer att studera med fotbollsinriktning i varje årskurs på högstadiet. ”Våra profileringar”


Varje elev som lämnar Vårboskolan ska ha med sig de kompetenserna som är nödvändiga för att möta en värld i ständig utveckling. Eleverna som lämnar Vårboskolan är nyfikna på och medvetna om sig själva, sina medmänniskor och sin omgivning.

Kommunikation och språk

På Vårboskolan arbetar vi utifrån elevernas språkliga kompetens. Vi anser att språket är nyckeln till all kunskap. Vi arbetar systematiskt med elevernas språkutveckling och utgår från att alla vill och kan lära sig. Vi även anser att den kommunikativa förmågan utvecklas även via andra uttrycksformer.

Trygghet och studiero

På Vårboskolan har vi utvecklat ett gemensamt förhållningssätt som gör att eleverna kan känna sig trygga och sedda. All personal arbetar utifrån tydliga riktlinjer och rutiner (coachande mentorskap, klassamling varje morgon med mera). Undervisningen utvecklas ständigt på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. På Vårboskolan har vi även höga förväntningar på varandra.

Värdegrund och likabehandling

På Vårboskolan finns alltid plats för var och en. Vi utgår från allas likavärde. Vi jobbar systematiskt med hjälp av vårt likabehandlingsteam som består av mycket kompetent personal och likabehandlingsråd där eleverna ges möjlighet att påverka vårt värdegrundsarbete. Vi samarbetar med närsamhället och genomför två likabehandlingsdagar per år för att uppmärksamma olika frågeställningar som är relevanta för samhället.

Kontakta oss

Vårboskolan åk 7-9 och Mottagningsenheten åk 1-9

Adress: Lundavägen/Kärleksgatan
Telefon expeditionen: 040-625 62 22
e-post: exp.varboskolan@burlov.se

Senast uppdaterad:
2018-02-28

Utbildning & barnomsorg