Burlövs kommun
www.burlov.se

För företag/arbetsgivare

Prao

Prao – vi söker samarbete med dig som företagare

Genom ditt engagemang kan du hjälpa kommunens ungdomar att göra välgrundade studie- och yrkesval. Under läsåret 2022/2023 anordnades det en prao för årskurs 8 under hösten. Att få visa upp sitt företag är en fantastiskt sätt att marknadsföra ditt företag, din bransch och visa på en mångfald av olika yrken och roller. Syftet med prao är att bidra till att kommunens ungdomar får kunskaper om arbetsmarknaden och vad som krävs för att kunna arbeta på olika arbetsplatser. Dagens elever är framtidens arbetskraft.

Vinster för företagen:

 • Marknadsföra sin bransch och dess yrken
 • Öka möjligheten att rekrytera på kort och lång sik
 • Samverkan mellan arbetsliv och skola tryggar framtidens kompetensförsörjning

Vinster för ungdomarna:

 • Ökade kunskaper om arbetsmarknaden
 • Värdefull kunskap om arbetslivets förutsättningar och krav
 • Etablera kontakter med arbetslivet

Anmäl ditt intresse om att ta emot praoelev

Via formuläret nedan anmäler du ditt intresse av att ta emot praoelev. Alla anmälda blir kontaktade av kommunens PRAO-samordnare.

Länk till samverka.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prao veckorna som gäller läsår 2022/2023:

 • Stora Dalslund vecka 45-46
 • Vårboskolan a+b-klasser vecka 47-48
 • Vårboskolan c+d-klasser vecka 49-50

Vad är viktigt att tänka på?

Upplevelsen blir mycket bättre för både ditt företag och för eleven om du har ett tydligt syfte med att ta emot eleven. Det kan exempelvis kunna handla om att du vill stärka bilden av företaget eller branschen, långsiktig rekrytering, träffa tänkbara sommarjobbare, hjälpa elever i sitt studie- och yrkesval eller sprida kunskap om näringslivet. När det är tydligt för alla i företaget varför ni valt att ta emot elever fungerar mötet bättre mellan eleverna och medarbetarna. För att underlätta samarbetet med skolan är det viktigt att vara tydlig med vilka förväntningar som finns på samarbetet och vilka olika roller som företaget, eleven och skolan har.

Försäkring

Alla elever i Burlövs kommun är olycksfallsförsäkrade hela dygnet genom kommunens försäkring, även när de gör sin praktik, läs mer nedan.

Frågor att fundera på

 • Vad vill vi att eleven ska tycka om oss?
 • Vad vill vi förmedla om vårt företag?
 • Vad vill vi att eleven ska veta om företagsamhet och om att driva företag?
 • Hur kan vi visa vad som är intressant med just vår arbetsplats?

PRIS - Prao i Skåne

PRIS är ett ESF-finansierat projekt som ska jobba för att implementera ett systematiskt, hållbart och kvalitativt prao-arbete som resulterar i stärkt samverkan mellan skolan och arbetsliv i Skåne. 30 skånska kommuner deltar i projektet som koordineras av Region Skåne. Projektet startade i januari 2020 och avslutas januari 2022. Burlövs kommun tar del av detta utvecklingsprojekt för att utveckla sitt prao-arbete vidare.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Förskola & skola