Burlövs kommun

Trivsel

Vårt mål är att alla ska trivas och känna sig trygga på vår skola. För att åstadkomma detta arbetar vi på en mängd olika sätt. Nedan följer exempel på några av dessa.

 

Likabehandlingsplan

Vi strävar efter att alla ska känna att de har lika värde oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

Ordningsregler

På vår skola:

 

  • respekterar vi varandra
  • tar vi hand om vår arbetsmiljö och vårt arbetsmaterial
  • hjälps vi åt att skapa studiero
  • löser vi konflikter på ett bra sätt

 

Elevråd och personal har tillsammans bestämt de här reglerna och vi gör vårt bästa för att följa reglerna. Om man inte följer reglerna får det konsekvenser! Vi följer Skollagens kapitel 5 Trygghet och Studiero.

Kontakta oss

Gymnasieenheten

040-625 65 32

040-625 65 33

 

Besöksadress: 

Lundavägen 68

232 02 Åkarp

 

Postadress:
Burlövs kommun

Gymnasieenheten

Box 53

232 21 Arlöv

Senast uppdaterad:
2017-03-11