Burlövs kommun

Digital undervisning

Digital undervisning

IKT står för Informations- och Kommunikationsteknologi och är det begrepp som används när man talar om digitala verktyg och digital pedagogik i skolan.

 

Sedan 2015 har alla elever i Burlövs kommun från förskoleklass till gymnasieskolans introduktionsprogram ha tillgång till en personlig lärplatta.


" Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning"

Skollagen Kapitel 10 §10


2017 revideras läroplanen (LGR11) och får en mycket tydligare skrivning mot digital undervisning. Burlöv står genom en tidig satsning på lärplattor för alla elever väl rustade inför de förändringar som detta innebär.


Det är pedagogens kompetens att bygga lektioner och utnyttja de verktyg som finns till förfogande som avgör undervisningens kvalitet. Med tillgång till digitala verktyg i undervisningen skapas nya möjligheter för eleverna att uttrycka sig, kommunicera och orientera sig i omvärlden. Vi ser lärplattan främst som ett redskap för att främja lärandet genom kommunikation, skapande och samarbete.


Burlövs kommun har sedan juni 2014 en centralt anställd IKT-pedagog, som genom sitt arbete i kvalitetsteamet arbetar med att stötta det pedagogiska arbetet på förskolor och skolor i att utveckla undervisningen genom digitala verktyg.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Utbildning & barnomsorg